Polityka

37 głosów za absolutorium dla małopolskiego zarządu

Opublikowano: Czerwiec 1, 2019 o 6:47 am   /   przez   /   komentarze (0)
Rezolucja w celu ustanowienia św. Jana Pawła II patronem województwa, udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa, upamiętnienie Jana Olszewskiego i ustanowienie Honorowego Obywatelstwa – o tym zdecydowali radni podczas IX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Gośćmi dzisiejszych obrad byli m.in. wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, poseł Urszula Rusecka, poseł Marek Sowa, senator Kazimierz Wiatr, wicewojewoda Zbigniew Starzec, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński i przedstawicielki koła gospodyń wiejskich z powiatu wadowickiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego z absolutorium za 2018 rok

Podczas sesji radni województwa zdecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonanie budżetu w 2018 roku. Za udzieleniem absolutorium głosowało 37 radnych. Wcześniej sprawozdanie roczne z przebiegu budżetu za 2018 uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni SWM pozytywnie zaopiniowali także Raport o Stanie Województwa za ubiegły rok.

Marszałek Witold Kozłowski wystąpił do sejmiku z projektem rezolucji w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Województwa Małopolskiego. Radni zdecydowali o tym podczas IX sesji SWM.

Ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Województwa Małopolskiego będzie dla nas – mieszkańców kolejną okazją do przemyśleń jego nauczania, w sferze duchowej i religijnej, jako kapłana, biskupa i papieża oraz wielkiego filozofa, zabierającego głos w sprawach najważniejszych

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

W przeddzień rocznicy odwołania rządu Jana Olszewskiego Witold Kozłowski, marszałek Małopolski zwrócił się do radnych wojewódzkich o upamiętnienie zmarłego w tym roku Premiera. Oświadczenie sejmiku małopolskiego ma wyrażać uznanie i podziękowanie za działalność publiczną Jana Olszewskiego na rzecz odrodzonej Rzeczypospolitej, za obronę praw człowieka i budowę demokracji, za niezłomną postawę w przedsierpniowej opozycji i w czasach „Solidarności”.

Honorowe Obywatelstwo Województwa Małopolskiego

Na piątkowej sesji SWM radni procedowali nad ustanowieniem Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego. Z tą inicjatywą wyszedł Zarząd Województwa Małopolskiego. Będzie to najwyższe wyróżnienie nadawane przez samorząd wojewódzki.

Chcemy uhonorować osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz regionu i jego mieszkańców. Chcemy docenić również te osoby, których aktywność publiczna, postawa i jej pozytywny oddźwięk służą budowaniu dobrego imienia Małopolski i promują nasz region w kraju i poza jego granicami

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego. Honorowe Obywatelstwo Województwa Małopolskiego jest uzupełnieniem dla istniejących do tej pory odznaczeń, przyznawanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, osobom i instytucjom zasłużonym dla regionu i jego mieszkańców: Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”.

Pomoc finansowa dla jednostek OSP

 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego już wkrótce zostaną wyposażone w nowe samochody i sprzęt, a strażacy-ochotnicy będą mogli wziąć udział w kursach przygotowujących do zapewnienia gotowości bojowej.

Pracy strażaków-ochotników nie da się przecenić. To ludzie niezwykli, gotowi nieść pomoc w każdych warunkach, niezależnie od pory dnia lub nocy, przez 365 dni w roku. Jako samorząd województwa staramy się doceniać i wspierać wszystkie działania jednostek OSP, dlatego też realizujemy konkursy dedykowane właśnie strażakom-ochotnikom

– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łącznie 107 gmin otrzyma pomoc finansową, w tym 70 gmin otrzyma wsparcie do zakupu niezbędnego wyposażania, a dofinansowanie do zakupu samochodów otrzyma 37 gmin.

Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami

Inicjatywy integrujące osoby z niepełnosprawnościami, projekty promujące ich aktywność i pasje, a także wydarzenia, które pomogą przełamywać stereotypy w społeczeństwie – właśnie takie przedsięwzięcia organizowanych przez samorządy powiatowe dofinansuje samorząd województwa. Już wkrótce, w kilku małopolskich miejscowościach odbędą się „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami”.

To wyjątkowe przedsięwzięcia, które nie tylko aktywizuje osoby niepełnosprawne, ale też doskonale integruje różne środowiska. Dzięki tym wydarzeniom, organizowanym w całej Małopolsce chcemy przełamywać stereotypy, oswajać społeczeństwo z niepełnosprawnością i pokazywać, że te osoby mają wspaniałe pasje i talenty mimo, że na co dzień muszą zmagać się z różnymi barierami.

UMWM

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a