Polityka

4 lata dla Małopolski. Jednogłośnie na rzecz rozwoju

Opublikowano: 24 listopada, 2022 o 7:47 am   /   przez   /   komentarze (0)

Pod koniec 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskiego jednogłośnie przyjął Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Dokument powstał we współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego z szerokim gronem partnerów społecznych oraz gospodarczych. Określa główne założenia i kierunki rozwoju regionu.

Od blisko dwóch lat, działania Samorządu Województwa Małopolskiego ukierunkowane są na realizację zapisanej w Strategii wizji, która zakłada, że Małopolska stanie się: regionem równych szans i wszechstronnego rozwoju Małopolan, nowoczesnej gospodarki, odpowiedzialnie podchodzącym do zasobów środowiska naturalnego, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości, zachowującym swoją tożsamość i aktywnie działającym na rzecz integracji europejskiej.

inforgrafika z napisem RODZINA

Miejsce absolutnie centralne w Strategii zajmuje rodzina. Wsparcie Małopolan i ich rodzin, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, to priorytety działań Samorządu Województwa. Zgodnie z celem szczegółowym, samorząd województwa podjął wiele inicjatyw mających na celu rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie. Bez wątpienia wyróżnić należy kontynuację programu Małopolski Tele-Anioł, program wsparcia dla rodzin z terenów wiejskich „Rodzina w centrum”, czy Małopolska Niania. Rozwój Małopolan i ich rodzin to także szereg inwestycji w obszarze kultury. Każdego roku dziesiątki milionów trafiają do instytucji kultury z terenu województwa, ale także do organizacji pozarządowych na organizację różnego rodzaju projektów prorodzinnych.

Święty Jan Paweł II, Patron Małopolski, w Liście do Rodzin napisał, że „rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”. Dlatego właśnie rodzinę postawiliśmy w centrum strategii rozwoju naszego województwa. Przez zrównoważony terytorialnie rozwój chcemy, aby małopolskie rodziny były bezpieczne oraz miały przestrzeń do osobistego rozwoju

– podkreśla marszałek województwa Witold Kozłowski.

inforgrafika z napisem bezpieczeństwo

W czasie trwającej pandemii COVID-19, samorząd województwa w sposób szczególne dbał o bezpieczeństwo mieszkańców, ale także konieczność ciągłego rozwoju gospodarczego regionu. Tworzenie warunków zapewniających utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa (w różnym jego wymiarze) jest istotnym elementem wpływającym na jakość życia mieszkańców regionu i odwiedzających go turystów. Ważne jest ciągłe budowanie świadomości społecznej – uwrażliwianie mieszkańców na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, podnoszenie kompetencji dotyczących unikania zagrożeń i prawidłowych reakcji w przypadku ich wystąpienia.

Nie spodziewaliśmy się, że aż w takim stopniu i tak szybko przyjdzie nam przystąpić do egzaminu z zapewnienia bezpieczeństwa Małopolski i Małopolan. Pandemia koronawirusa, powodzie, trąba powietrzna, pożar w Nowej Białej, a teraz wojna na wschodzi pokazały, że Małopolska jest liderem radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zdaliśmy ten egzamin

– podkreśla marszałek Małopolski.

Strategia jasno określa kierunek działań samorządu województwa: zapewnienie ciągłej gotowości służb, współpraca, rozwój infrastrukturalny i wyposażenia, szkolenia służb ratunków oraz działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców. Odpowiedzią na to jest: powstanie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej oraz Małopolskiej Tarczy Humanitarnej, podpisanie porozumienia z wszystkimi służbami ratowniczymi i porządkowymi w Małopolsce, działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego, kampanie informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, np. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”, wsparcie dla samorządów w związku z nawałnicami, powodziami, itp., konkursy dające możliwość doposażenie i szkolenia służb ratunkowych, np. Małopolskie OSP oraz coroczne wsparcie dla małopolskich jednostek WOPR, GOPR i TOPR.

infografika z napisem zrównoważony terytorialnie rozój

Priorytetem działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego w tym wymiarze jest wsparcie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Małopolski, budowanie atrakcyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionalnej oraz dbanie o ochronę i zasoby dziedzictwa kulturowego i środowiskowego regionu.

Będąc w samorządzie województwa od samego początku wiem, jak ważne jest ciągłe poszukiwanie synergii. Cieszę się, że w ciągu tych czterech lat udało nam się wypracować wiele obszarów do współpracy. Przykładów jest wiele. Tych dużych: powołanie Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolskich, ale też mniejszych, „międzysamorządowych” projektów, które mają służyć mieszkańcom

– tłumaczy marszałek Witold Kozłowski i dodaje, że ważny obszar stanowią tzw. miasta wiodące.

Nie tylko Kraków, Oświęcim, Tarnów i Nowy Sącz stanowią siłę województwa. Chcemy, aby tak samo prężnie rozwijały się te mniejsze miasta: Limanowa, Krynica, Zakopane, Nowy Targ, Muszyna, Wadowice, Sucha Beskidzka, Myślenice, Brzesko, Wieliczka, Proszowice, Olkusz, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Krynica, Bochnia, Gorlice, Tuchów, Niepołomice, Stary Sącz, Piwniczna, Grybów, Mszana Dolna, Wiśnicz, Biecz, Miechów, itd. Każda miejscowość w Małopolsce jest dla nas tak samo ważna. Inwestujemy w miasta i wsie. Każdego roku miliony złotych wędrują do małopolskich obszarów wiejskich. Setki milionów inwestujemy w ramach funduszy europejskich: pod koniec września ogłosiliśmy nabór wniosków na remont dróg lokalnych. Wygospodarowaliśmy na ten cel 100 milionów złotych. To jest najlepszy przykład zrównoważonego terytorialnie rozwoju, który konsekwentnie realizujemy.

UMWM

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"