Polityka

Dzisiaj IV Posiedzenie Rady Miejskiej

Opublikowano: 8 lutego, 2015 o 10:28 am   /   przez   /   komentarze (0)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska informuje iż IV Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się 9 lutego (poniedziałek) 2015 roku o godzinie 13:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie i powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2015 -2035
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 -2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu aglomeracji Nowy Sącz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Myślcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GOŁKOWICE GÓRNE 10” przyjętego uchwałą Nr LI/62/2002 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 06.09.2002 r..
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE” przyjętego uchwałą Nr XXX/313/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 26.11.2012 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/689/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27.10.2014 r
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/537/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2.12.2013 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/363/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28.12.2012 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz .
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/437/2013 Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2013 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Wolne wnioski, zakończenie.

 

 

UM Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a