Polityka

Apel w sprawie połączenia kolejowego Kraków-Nowy Sącz-Muszyna

Opublikowano: 18 kwietnia, 2015 o 2:33 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Z inicjatywy senatora RP Stanisława Hodorowicza w limanowskim Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie na temat szans i zagrożeń oraz aktualnej sytuacji i zaawansowania prac nad projektem budowy połączenia kolejowego Kraków – Podłęże – Tymbark – Nowy Sącz – Muszyna – granica Polski ze Słowacją. Uczestniczył w nim członek zarządu Jacek Krupa, a także przewodnicząca sejmiku Urszula Nowogórska oraz radny województwa Grzegorz Biedroń.

Jacek Krupa podkreślił znaczenie inwestycji dla rozwoju południowej części Małopolski, a także całego regionu. Ostateczna decyzja dotycząca finansowania będzie podejmowana przez władze centralne i w tym kontekście szczególnie ważne jest wyrażenie wspólnego stanowiska popierającego realizację linii kolejowej.

Przy przygotowywaniu mandatu negocjacyjnego dla Kontraktu Terytorialnego naszego województwa kwestia linii kolejowej, nazywanej w skrócie Podłęże – Piekiełko, była jedną z najważniejszych. To był warunek podpisania Kontraktu. W tej chwili rzeczą niezmiernie istotną są pozytywne dla inwestycji sygnały ze wszystkich środowisk województwa małopolskiego, w szczególności politycznych, społecznych i gospodarczych – zaznaczył Jacek Krupa.

Przedstawiciel PKP-PLK S.A. Piotr Majerczak zaprezentował aktualizację Studium wykonalności dla zadania: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc -Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Dokument przygotowało konsorcjum podmiotów: Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k, Multiconsult Polska sp. z o.o. oraz Wierzbowski Eversheds Sp. k. Opracowanie proponuje trzy warianty przebiegu nowych linii kolejowych nr 622 Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark i nr 623 Szczyrzyc – Mszana Dolna oraz trzy opcje modernizacji linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

W preferowanym przebiegu na trasie nowej linii o długości ok. 50 km planowane jest wykonanie ponad 6,4 km estakad i 11 tuneli. Efektem przedsięwzięcia będzie skrócenie czasu przejazdu pociągów z Krakowa Głównego w kierunku Zakopane (znacznie poniżej 2h) oraz Nowy Sącz (ok. 1h). Modernizacja linii 104 pozwoli również na skrócenie czasu jazdy pociągów Chabówka – Nowy Sącz do ok. 1h.

Realizacja projektu pozwoli na powstanie nowych miejsc pracy przy budowie i obsłudze linii oraz rozwój gospodarki lokalnej wokół linii, a także poprawi turystyczną i biznesową dostępność regionu.

Uczestnicy spotkania: senator Stanisław Hodorowicz, posłowie: Andrzej Czerwiński, Andrzej Gut-Mostowy, Wiesław Janczyk, starosta limanowski Jan Puchała, przedsiębiorcy, przedstawiciele Sądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei oraz gmin zlokalizowanych wzdłuż planowanej linii kolejowej wystosowali petycję do premier Ewy Kopacz oraz minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z apelem o podjęcie pozytywnej decyzji dotyczącej budowy linii kolejowej Kraków – Podłęże – Szczyrzyc – Mszana Dolna / Tymbark.

źródło: UMWM

fot. Starostwo Powiatowe Limanowa

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"