Polityka, Z ostatniej chwili

Blisko 31,4 mln zł dla małopolskich szpitali

Opublikowano: 22 maja, 2023 o 6:15 am   /   przez   /   komentarze (0)

Blisko 31,4 mln zł trafi łącznie do trzech szpitali w województwie małopolskim. To kolejne wyniki konkursu Ministerstwa Zdrowia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a dokładniej działania „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia”.

Czeki potwierdzające te dotacje przekazali dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie minister zdrowia Adam Niedzielski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala Wojskowego w Krakowie Beata Szydło, posłowie: Elżbieta Duda, Filip Kaczyński, wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecna była także dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej dr Aurelia Ostrowska.

Wykorzystujemy wszystkie możliwe środki na wsparcie systemu polskich szpitali. Na tym finansowaniu inwestycji skorzysta ostatecznie pacjent. Ponad 30 mln zł trafi do trzech małopolskich szpitali na ich modernizację, zakup sprzętu i doposażenie. Te środki wzmocnią bezpieczeństwo pacjentów i jakość leczenia – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kolejne pieniądze, jakie popłyną do trzech małopolskich placówek, przyczynią się do poprawy standardów leczenia. Środki zostaną przeznaczone na kompleksowe doposażenie, unowocześnianie czy przebudowy budynków. To istotne zarówno ze względu na ochronę przed COVID-19, jak i innymi chorobami zakaźnymi – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach konkursu REACT – EU ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie popłynie dotacja w wysokości ponad 19,2 mln zł na kompleksowe doposażenie.

Z kolei Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem otrzyma ponad 9,1 mln zł na unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb infrastruktury USOR w Zakopanem w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacji kryzysowych.

Natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie otrzymał promesę na ponad 3 mln zł. W ramach tego dofinansowania będzie realizował zadanie: przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem medycznym oraz uwzględnieniem wymagań dla pacjentów z COVID-19.

To już kolejne strategiczne wsparcie dla małopolskich szpitali

Warto przypomnieć, że małopolskie szpitale otrzymały solidne wsparcie także w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, karetek czy rozbudowę instalacji tlenowych bądź inne projekty. Były to prawie 52 mln zł, w tym ponad 28 mln zł na zadania związane z zakupem sprzętu i prawie 24 mln na inwestycje budowlane – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przykładowo, z tego źródła największe dofinasowanie (blisko 3 mln zł) popłynęło dla Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie na zakup aparatu RTG, ambulansu do przewożenia pacjentów, komory grzewczej itp. Dzięki Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w samym Krakowie trafiło ponad 13 mln zł.

Pamiętajmy też, że Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie otrzymał 300 mln zł z Funduszu Medycznego na realizację projektu strategicznego, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności świadczeń dla dzieci – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Chciałbym też podziękować prof. Wojciechowi Szczeklikowi – kierującemu Kliniką Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Szpital rozpoczął realizację programu „ECPR dla Krakowa”, w partnerstwie z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym i Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Program ten ma na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej populacji mieszkańców Krakowa, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, dając im szansę na przeżycie. Wszyscy pamiętamy, jak wielkie znaczenie w terapii najciężej chorych pacjentów z COVID-19 miała technologia ECMO, ratująca niejednemu z nich zdrowie, a nawet życie. Dziękuję całemu personelowi Szpitala Wojskowego za udział w tamtych działaniach – tak wymagających i trudnych. Wspólnie walczyliśmy dla ratowania życia mieszkańców Krakowa! – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"