Polityka

Budżet obywatelski w Starym Sączu

Opublikowano: 31 grudnia, 2014 o 9:00 am   /   przez   /   komentarze (0)

W przyszłym roku Gmina Stary Sącz będzie miała nowatorski budżet partycypacyjny (obywatelski). Mieszkańcy będą mogli zgłaszać do projektu budżetu własne inicjatywy i decydować, na jakie cele przeznaczyć część pieniędzy z budżetu gminy.

Budżet partycypacyjny ma jeszcze bardziej zacieśniać relacje obywatel – samorząd i aktywizować mieszkańców całej gminy.

Budżet obywatelski – podstawowe informacje:

•   Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Koszty związane z wdrożeniem zostaną pokryte w 90 % z tego źródła. Wkład własny Starego Sącza do wdrożenia – 3 tys. zł.
•   Wdrożenie Budżetu wiąże się z uruchomieniem strony internetowej do zgłaszania projektów i późniejszego głosowania, szkoleniami dla pracowników urzędu, spotkaniami z mieszkańcami (w sumie 22) oraz szeroko zakrojoną promocją.
•    Sam Budżet Obywatelski będzie wynosił 400 tys. zł.
•    Stary Sącz przy wdrożeniu budżetu współpracuje ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” (SMWI), organizacją pozarządową wspierającą samorządy we wdrażaniu narzędzi teleinformatycznych służących usprawnieniu funkcjonowania administracji publicznej, oraz pomocą osobom wykluczonym cyfrowo.
•    Mieszkańcy będą przesyłali własne propozycje do budżetu obywatelskiego przez Internet, głosowanie tez będzie prowadzone on-line.
•    Osoby cyfrowo wykluczone będą miały 2 alternatywy: pomoc Latarnika Polski Cyfrowej lub głosowanie tradycyjne w kilku punktach na terenie Gminy.
•    Latarnicy Polski Cyfrowej – lokalni animatorzy (obecnie w całej Polsce jest ich ponad 2900), których zadaniem jest zachęcanie pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie.
•    Latarnicy działają pod szyldem Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS), programu koordynowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (PCRS stanowi część Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu – realizowanego przez SMWI oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).
•    Projekty zgłaszane przez mieszkańców muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy, będzie je można zgłaszać od 10 stycznia do 30 marca 2015 r.
•    Głosowanie rozpocznie się kilka dni później, po weryfikacji przez urząd propozycji pod kątem kosztów, lokalizacji, czasu realizacji.
•    Jedyne ograniczenia:
– szacunkowy koszt jednego projektu może wynosić maksymalnie 100 tys. zł, równocześnie w pojedynczym,
– sołectwie lub osiedlu nie mogą być realizowane projekty o wartości większej niż 100 tys. zł,
– każdy mieszkaniec głosuje na tylko jeden projekt.
•    Głosować mogą tylko osoby będące w spisie list wyborczych w dniu rozpoczęcia głosowania.
•    Wyniki głosowania będą wiążące dla władz Starego Sącza.

 

źródło: UM Stary Sącz

fot. Krzysztof Brzęczek

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"