Polityka

Budżet Powiatu przyjęty!

Opublikowano: 30 stycznia, 2015 o 3:45 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni przyjęli budżet na 2015 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt budżetu przedstawiła skarbnik Powiatu Maria Jękot, natomiast autopoprawki – starosta Marek Pławiak.

Planowane dochody Powiatu w 2015 roku to 173.422.260 zł, z tego dochody bieżące to 117.283.292 zł, a dochody majątkowe – 56.138.968 zł.
Planowane wydatki budżetu Powiatu to kwota 179.386.560 zł, z tego wydatki bieżące – 107.869.612 zł, a wydatki majątkowe – 71.516.948 zł.
– Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 5.964.300 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu z lat ubiegłych – mówiła skarbnik Powiatu Maria Jękot.

Przychody budżetu Powiatu to kwota 12.510.300 zł i rozchody – 6.546.000 zł.
Radni, po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji budżetowej zagłosowali „za” budżetem, podkreślając jednak, że jest to budżet trudny.

– Ten budżet opracowali nasi poprzednicy – mówił starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Nie mieliśmy więc czasu, aby go gruntownie przebudować. Jednak zarówno Zarząd, jak i radni Powiatu pracowali w poszczególnych komisjach, aby wprowadzić zmiany i poszukać oszczędności. To na pewno budżet proinwestycyjny.

1. (35) (1024x683)

 

źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"