Polityka, Z ostatniej chwili

Burmistrz Starego Sącza z absolutorium i wotum zaufania

Opublikowano: 28 czerwca, 2024 o 3:01 pm   /   przez   /   komentarze (0)

W porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Starego Sącza (28.06.2024) znalazło się kilka punktów szczególnie istotnych w samorządowym rytmie pracy. Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu. Jednak nie wszyscy radni byli jednomyślni.

Wstrzymał się radny Tomasz Koszkul i Marcin Ćwiklik jeśli chodzi o wotum zaufania oraz 7 radnych jeśli chodzi o absolutorium: Tomasz Koszkul, Świtecki Jan, Ćwiklik Marcin, Kucharska Zofia, Nalepa Paweł, Pierzchała Oskar i Ptak Dariusz.

-Dziękuje za absolutorium. To jest praca zespołowa. Dziękuje Radzie poprzedniej kadencji. To jest nasza wspólna praca, którą wykonaliśmy naprawdę rzetelnie. Dziękuje mojemu zastępcy i pani skarbnik. Dziękuje wszystkim pracownikom urzędu, sołtysom i przewodniczącym osiedli. Współpraca zyskuje uznanie- powiedział burmistrz Jacek Lelek.

Zanim jednak przystąpiono do głosowania to przedstawiono i omówiono kluczowe kwestie związane z raportem o stanie gminy za rok 2023. Do debaty nad raportem zaprosił przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski.

Uważam, że rok 2023 był bardzo dobry dla Starego Sącza i dla całej gminy. Udało się zrealizować wiele inwestycji. Stawiamy na rozwój. To był dobry rokpodsumował radny Jan Tokarczyk.

Gratuluje tak solidnie wykonanego budżetu zwłaszcza w zakresie oświaty i kultury fizycznejmówił radny Krzysztof Szewczykmam nadzieję, że w najbliższym okresie też tak będziemy współdziałać.

Radny Grzegosz Skalski odniósł się do komunikacji miejskiej i problemem z jej dostępnością –dopłacamy Nowemu Sączowi do komunikacji miejskiej. Wiem, że nie mamy wpływu na te stawki, ale może mielibyśmy wpływ na rozkład jazdy i dostępność tej komunikacji. Uważam, że powinniśmy negocjować w tym aspekcie.

Z kolei radny Koszkul odniósł się do turystyki.

Brakuje bazy noclegowej i terenów pod budowanie domków letniskowych i pensjonatów. Tak jak obserwuje to od 10-15 lat to nic się w tym temacie nie robi. W planie ogólnym powinnyśmy w tym kierunku iśćmówił radny Tomasz Koszkul.

Odniósł się także do komunikacji miejskiej, że Urząd traktuje ją jako zło konieczne.

-Zarzut pana Koszkula, że traktujemy komunikację miejską jako zło konieczne to grubo chybiony zarzut. Komunikacja miejska to moje oczko w głowie –mówił burmistrz Jacek Lelekkiedy rozpoczynałem pracę burmistrza to nasza dotacja dla MPK to było 185 tys. złotych. To było ponad 10 razy mnie niż w roku bieżącym. Dla mnie istotne jest, żeby ta komunikacja była i zabezpieczała dni w których czasem nawet nie opłaca się jeździć. Pod tym względem byliśmy i jesteśmy wyróżniającą się gminą będąc partnerem Nowego Sącza. (…) Jestem przeciwny darmowej komunikacji. Obecnie płacimy 2 mln, żeby autobusy dojeżdżały do Starego Sącza. Żeby była darmowa musielibyśmy dopłacać drugie tyle. Jeżeli miałbym obrać jakiś kierunek to w stronę rozbudowy komunikacji zbiorowej. Skrudzina i Moszczenica były przecież całkowicie odcięte od komunikacji zbiorowej. Jeśli miałbym wydać kolejne 2 mln to wolałbym, żeby zrobili chociażby dodatkowy bus-pas na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Sukcesem komunikacji i naszego park&ride będzie właśnie bus pas. Szedłbym w rozbudowę a nie darmowe bilety.

Radny Paweł Nalepa zwrócił uwagę na dawne inwestycję, które były planowane, ale nie dokończone oraz wydatki związane z działalnością jednostek kultury.

-Chciałem przypomnieć o inwestycjach mniejszych i dawniej zaplanowanych -chociażby ulicy Mariana Cyconia. Dobrze byłoby do nich wrócić planując kolejne piękne inwestycje. Ludzie na to patrzą i liczą, że zostaną zrealizowanemówił radny Paweł Nalepaodnosząc się do kultury to wszystkie imprezy są wspaniałe i gratuluję. Patrząc jednak na sprawozdanie to Centrum Kultury kończy rok na minusie a biblioteka na plusie, więc może przesunięcia w budżecie są potrzebne.

Z kolei radny Szczepaniak zachęcał do przeczytania raportu o stanie gminy.

-Raport o stanie gminy zawiera informacje o kierunkach działania i ich efektach -mówił radny Sławomir Szczepaniak wszystkie dziedziny życia zostały opisane w tym raporcie i zapraszam do zapoznania się z nim. Możemy zapoznać się z wszystkimi uchwałami. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych inwestycji w mieście i gminie.

Radny Oskar Pierzchała, zauważył, że wszystkie atrakcje Starego Sącza nie przynoszą nam profitów i trzeba ułatwić przedsiębiorcom otwarcie biznesów poprzez obniżenie czynszów w lokalach.

Nie widzimy profitów z atrakcji Starego Sącza -mówił radny Oskar Pierzchała -proponuje, żebyśmy wyszli naprzeciw przedsiębiorcom i obniżyli czynsze lokali na terenie miasta i gminy Stary Sącz.

My jako samorząd mamy czyste sumienie. Mamy niewiele nieruchomości i dzierżawimy je w dobrych cenachodpowiedział burmistrz Lelek –na politykę czynszową nie jesteśmy w stanie zadziałać w centrum rynku. Nie zgodzę się, że przedsiębiorcy nie widzą profitów. W ostatnim czasie powstał punkt z lodami czy pamiątkami przy Miejskiej Górze, więc ludzie widzą potencjał tych atrakcji.

Z kolei radny Marian Potoniec skwitował wszystko jednym zdaniem, że jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Jednak w ostatnim czasie obracał się w kręgu zagranicznych gości i wszyscy są zachwyceni rozwojem Starego Sącza. Nie omieszkał o tym wspomnieć.

Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził mówił radny Marian Potoniec -sporo osób, którzy przyjeżdżają z zagranicy mówią krótko: „jesteśmy zachwyceni Starym Sączem i macie wspaniałych włodarzy”. Cieszę się, że słyszę takie zdania od osób przyjeżdżających do Starego Sącza. Cieszę się, że mieszkam w tak szybko rozwijającej się Gminie. I z pewnością zagłosuję, za absolutorium i wotum zaufania.

Radny Dariusz Ptak chce z kolei przywrócenia budżetu obywatelskiego.

Budżet Obywatelski powinien zostać przywrócony. To jest dialog z mieszkańcamimówił radny Ptak.

Wiele tych projektów w budżetach obywatelskich nie dało się z przyczyn technicznych zrealizować -odpowiedział radnemu burmistrz Jacek LelekTo bolało, więc budżet, który sam zainicjowałem tak szybko się zakończył. Kwestia zarządzania i utrzymania to była rzecz nie do ogarnięcia. Może trzeba zmienić formułę. Może trzeba projektować więcej projektów miękkich. Oczywiście możemy do tego wrócić jeśli jest taka będzie wola Rady Miejskiej.

Z kolei radny Marcin Ćwiklik podniósł kwestię wsparcia finansowego takich jednostek jak Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Centrum Kultury. Odniósł się także do transparentności wydatków między Centrum Kultury a Fundacją z którą współpracuje.

Obaj panowie dyrektorzy (CKiS oraz MZGK -dop. redakcji) zwrócili szczególną uwagę na niezadowalający bilans, jest być może niewystarczającym dotowaniem, ale jak patrząc na sąsiednie gminy nie odbiegamy od norm – mówił radny Ćwiklik -pojawia się też problem z dofinansowaniem z zewnątrz. Z kolei z mocy fundacji, która współpracuje z Centrum Kultury już takich problemów nie ma. Niepokój komisji rewizyjnej budzi więc bardzo mocna wątpliwa przejrzysta i transparentność rozliczania tego pomiędzy Centrum Kultury a Fundacją.

-Jeśli wszyscy zastanawiają się skąd mamy taki klimat w Starym Sączu to już odpowiadam. Współpracamówi burmistrz Jacek Lelek nie rzucamy oskarżeń i nie insynuujemy. Budujemy atmosferę zaufania. Na to trzeba sobie zapracować. Ludzie! Takich rzeczy się nie robi. Nie podkopujmy się nawzajem. Zawsze na tej sali była opozycja, ale nigdy nie było insynuacji. Jeśli radni nie wiedzą w czyim interesie tutaj siedzą to niech zrobią sobie rachunek sumienia. A jak są jakieś zarzuty to badajcie, ale z otwartą kartą a nie insynuacją.

Przystąpiono do głosowania. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Jackowi Lelkowi za rok 2023.

ZA” głosowało 18 radnych. 2 radnych (Tomasz Koszkul i Marcin Ćwiklik) WSTRZYMAŁO się od głosu. Nieobecni radni: Ogorzały Bożena.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia ABSOLUTORIUM burmistrzowi Jackowi Lelkowi z wykonania budżetu za 2023 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało (podobnie jak wyżej ) 13 radnych a 7 wstrzymało się od głosu (Tomasz Koszkul, Świtecki Jan, Ćwiklik Marcin, Kucharska Zofia, Nalepa Paweł, Pierzchała Oskar, Ptak Dariusz)

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2023 rok.

7 radnych wstrzymało się od głosu: Koszkul Tomasz, Świtecki Jan, Ćwiklik Marcin, Kucharska Zofia, Nalepa Paweł, Pierzchała Oskar, Ptak Dariusz. Nieobecna radna: Ogorzały Bożena. Pozostali radni byli „ZA”.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"