Polityka, Z ostatniej chwili

Cały czas inwestujemy i dbamy o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny

Opublikowano: 28 lutego, 2022 o 8:07 am   /   przez   /   komentarze (0)

25 lutego 2022 odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Radni uczestniczyli w niej on-line, a spotkanie prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec. Zanim radni zagłosowali nad przyjęciem tegorocznego budżetu, wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacji o prowadzonych inwestycjach.

Trwa budowa hali sportowej ze strzelnicą w Marcinkowicach. Został zakończony stan surowy zamknięty. Wewnątrz budynku wykonano posadzki betonowe, położono płytki w pomieszczeniach sanitarnych i posadzki ceramiczne w pomieszczeniach technicznych. Trwają prace przy dociepleniu ścian zewnętrznych mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Przypomnę, że to największa inwestycja sportowa w historii Powiatu Nowosądeckiego. Planowany termin zakończenia prac to październik tego roku. 

Niebawem rozpocznie się przebudowa pomieszczeń na jednym z pięter Zespołu Szkół w Marcinkowicach, aby dostosować je do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych. Internat ma być gotowy na przyjęcie uczniów we wrześniu tego roku. Koszt robót to ponad 3,5 mln zł.

Mamy też wiele projektów dotyczących modernizacji dróg – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. – Złożyliśmy cztery wnioski do Rządowego  Funduszu Polski Ład.

Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na:

– budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach (wnioskowana kwota to 15 mln zł, a przewidywana wartość inwestycji to ok. 16,7 mln zł);

– poprawę efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju wraz z przebudową wielofunkcyjnego boiska sportowego (wnioskowana kwota to 5 mln zł, a przewidywana wartość inwestycji to prawie 6 mln zł);

– rozbudowę i modernizację drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach: Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica (wartość inwestycji to ok. 6,1 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 5,2 mln zł). Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego mostu w Przysietnicy oraz modernizację drogi na odcinku Stary Sącz – Moszczenica o długości 1,02 km;

– modernizację drogi powiatowej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową w Łącku (wartość inwestycji to ok. 2,1 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 2 mln zł). Zakres inwestycji obejmuje wymianę nawierzchni jezdni oraz chodników drogi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa na długości 330 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Łącko – Naszacowice w pobliżu szkoły podstawowej i kościoła z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, a także budowę trzech bezpiecznych przejść dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz oznakowaniem aktywnym.

Do PFRON został złożony wniosek o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym na:

– likwidację barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach: zakup i montaż windy pionowej i platformy schodowej,

– budowę platformy dla niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej w Starym Sączu,

– usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1 przy głównym wejściu,

– zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach.

Ogłosiliśmy właśnie postepowania przetargowe na inwestycje mające znacznie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i turystów – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Jest to między innymi budowa kolejnych 14 doświetlonych przejść dla pieszych przy drogach powiatowych w gminach: Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro i Stary Sącz. Przejścia mają powstać w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Premier zatwierdził listę zadań objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Otrzymaliśmy dofinansowanie na remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa o długości ponad 8,6 kilometra w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa. Wartość przedsięwzięcia to ponad 11,6 miliona złotych, w tym dofinansowanie ponad 5,8 miliona złotych. Inwestycja będzie realizowana przez trzy lata. W trakcie rozstrzygania jest kilka przetargów na remonty i modernizacje dróg, które zamierzamy wykonać w tym roku.

Podczas sesji radni zapoznali się z aktualną sytuacją w Szpitalu im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju i Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym w Nowym Sączu. Przyjęli też informację na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.

Podjęli również decyzję o zamiarze likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz zamiarze przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piwnicznej Zdroju przez zmianę siedziby i włączenia go w skład Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.
Radni zagłosowali także w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"