Polityka

Europa bliżej obywateli. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030

Opublikowano: Luty 18, 2020 o 7:54 am   /   przez   /   komentarze (0)
Dyskusja nad kształtem obszarów zmarginalizowanych, wielkością Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, koncepcją ścieżek rowerowych w Małopolsce, dziedzictwem kulturowym regionu i listą przedsięwzięć strategicznych zdominowała wyjazdowe posiedzenie zarządu województwa małopolskiego w klasztorze o.o. Cystersów w Mogile.

Zarząd województwa małopolskiego zastanawiał się przywilejami i ograniczeniami parków krajobrazowych i uzdrowisk, preferencyjnymi warunkami finansowania. Rozmawiano o montażu finansowym dróg lokalnych, ułatwieniach przy tworzeniu nowych miejsc pracy, edukacji i przeciwdziałaniu ubóstwu.

Z perspektywy czasu mam wątpliwości czy podział Małopolski na subregiony był najbardziej trafny. Nasze doświadczenia skłaniają mnie do oddania inicjatywy samorządowcom i gminom, niech druga strona zaproponuje w jaki sposób chce rozmawiać i sama zadecyduje o zasięgu geograficznym

– zaznaczył Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Omawiając obszar strategicznych inwestycji podkreślono znaczenie warunków preferencyjnych dla przedsiębiorczości, zlokalizowanej na obszarach chronionych. Dyskutując nad innymi narzędziami terytorialnymi wyjaśniono zasady działania programu „Europa bliżej obywateli dzięki wsparciu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich, przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych”.

Gremialnie zaaprobowano dokończenie, a nawet rozszerzenie ścieżek rowerowych VeloMałopolska.

Budowa ścieżek jest wstępem do budowy infrastruktury wokół nich, która zostanie potwierdzona dokumentem mającym charakter strategii. Nowe ścieżki powstaną w ścisłym powiązaniu z najważniejszymi atrakcjami w naszym regionie

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Listę przedsięwzięć strategicznych podzielono na obszary: małopolskie rodziny, opiekę zdrowotną, edukację, sport, ochronę dziedzictwa i uczestnictwo w kulturze, wspieranie aktywności zawodowej oraz bezpieczeństwo. Uczestnicy posiedzenia pochylili się także nad sprawami gospodarki, środowiska i zarządzania w Małopolsce.

UMWM

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a