Polityka

Intensywna współpraca Powiatu ze Starą Ľubovnią

Opublikowano: 15 kwietnia, 2015 o 2:55 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Starosta nowosądecki Marek Pławiak spotkał się z nowymi władzami Starej Ľubovni – miasta partnerskiego Powiatu Nowosądeckiego.

Podczas wizyty w słowackim mieście omawiał aspekty współpracy między dwoma samorządami z burmistrzem Starej Ľubovni – Ľubošem Tomko, dyrektorem Urzędu Miasta Stará Ľubovňa – Alešem Solarem oraz dyrektorem Muzeum Daliborem Mikulíkiem.

Staroście towarzyszyli: Andrzej Zarych – dyrektor Biura Promocji, Turystyki Współpracy z Zagranicą oraz Grzegorz Niesporek – bezpośrednio odpowiadający za kontakty z zagranicznymi partnerami Powiatu Nowosądeckiego.

Deklaruję chęć współpracy i kontynuację dotychczasowych działań – mówił starosta nowosądecki Marek Pławiak. –Wiem, że szczególnie w zakresie promocji atrakcji naszych, graniczących przecież ze sobą regionów, osiągnięcia były bardzo dobre. Powstało też wiele wspólnych wydawnictw i projektów, które wpłynęły na rozwój kulturalny i gospodarczy zarówno Sądecczyzny, jak i Starej Ľubovni. Turyści coraz częściej łączą pobyt na Sądecczyźnie ze zwiedzaniem zamku i zabytkowej starówki waszego miasta.

Współpraca ze słowackim partnerem trwa już 15 lat. Obydwie strony podejmowały wiele wspólnych inicjatyw, na przykład na rzecz usprawnienia ruchu granicznego. Wspólne starania o przyspieszenie podpisania umowy międzynarodowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie modernizacji przejścia granicznego Mnišek nad Popradem – Piwniczna – ukoronowane wmurowaniem 26 marca 2012 r. kamienia węgielnego pod nową drogę i most graniczny na Popradzie, które mają być otwarte w lipcu 2015 r.

Podejmowano wspólne przedsięwzięcia promocyjne i organizowano po obu stronach granicy szkolenia dla przedstawicieli samorządów, seminaria na temat zagrożeń a także działania zmierzające do rozwoju gospodarczego tj wspólne posiedzenia konwentów wójtów i burmistrzów, Rady Gospodarczej Sądecczyzny czy wizyty komisji Rady Powiatu.

Widocznym przejawem współpracy była realizacja projektów przy wsparciu środków zewnętrznych. Od roku 1999 przeprowadzono blisko 20 wspólnych przedsięwzięć – do najważniejszych można zaliczyć: festyny „Łączy nas Poprad” oraz „Łączy nas granica” (1999 i 2000 r. Fundusz Wyszehradzki); Pokojowe Spotkanie Królów (2002); Nasze wiano dla Europy. Spotkania regionów partnerskich (2005); Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych. Badania marketingowe potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego (2004/2005); Polsko-słowacki program edukacyjno-profilaktyczny „Bliżej nas – dalej od narkotyków” oraz Polsko-słowacki program edukacyjny „Dzieci ratują dzieci” (2005/ 2006); Międzykulturowy szlak turystyczny pogranicza polsko-słowackiego (2006/2007); Informator Turystyczny Trzech Regionów: Powiat Nowosądecki – Powiat Nowotarski – Stará Ľubovňa (2007); Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny (2008 – 2010); „Jak to powiedzieć?” – Praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego, Platforma medialna „Popradzkie wrota”, Dziedzictwo kulturowe – źródło europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów (2009/2010); Transgraniczny system ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Ľubovni (2013), „Razem w Europie” – turystyka bez granic (2013/2014).

W trakcie obecnych naborów do programu Europa dla Obywateli przygotowano i złożono dwa wnioski, które Powiat Nowosądecki będzie realizował w partnerstwie ze Starą Ľubovnią.

źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"