Polityka

Konwent Wójtów i Burmistrzów w Starostwie

Opublikowano: 18 lutego, 2015 o 1:33 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego.

Starosta nowosądecki Marek Pławiak przedstawił członków Zarządu Powiatu Nowosądeckiego i zadania, którymi na co dzień się zajmują.

Omówił też pokrótce Program dla Sądecczyzny, który przedstawił podczas ostatniej sesji Rady Powiatu dodając, że wójtowie i burmistrzowie mogą zgłosić swoje projekty, które byłyby wspólnie realizowane.

Proszę o propozycje do tych programów – mówił starosta. – Istnieją możliwości finansowania zewnętrznego. Liczę na państwa, bo to wy wiecie, co najbardziej potrzebne jest w waszych gminach. Współpraca powiatowo-gminna ma między innymi dotyczyć inwestycji drogowych i budowy chodników.

Z Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu została wyłoniona podkomisja, która opracuje projekt zasad typowania i finansowania budowy chodników na terenie gmin – tłumaczył Wiesław Pióro, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Musimy brać pod uwagę zarówno możliwości finansowe Powiatu jak i samorządów gminnych. Kiedy zasady zostaną opracowane, poprosimy o wyłonienie kilku osób z grona wójtów i burmistrzów i opracujemy stosowne procedury i jasne zasady.

Podczas konwentu zostały omówione wspólne przedsięwzięcia dotyczące promocji Powiatu i gmin (Andrzej Zarych – dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą).

O założeniach w zakresie wspólnej realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a gminami mówiła Monika Bochenek – mówiła dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.

Został też omówiony elektroniczny obieg dokumentów, między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi – (sekretarz Powiatu Witold Kozłowski) oraz wspólna realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej (Andrzej Zarych).

Informację dotyczącą stanu realizacji obwodnicy zachodniej oraz planów dotyczących drogi krajowej 75 przedstawił Adam Czerwiński – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, a informację dotyczącą stanu realizacji wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach Subregionu Sądeckiego – Monika Bochenek dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.

Starostwo Powiatowe

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a