Polityka, Z ostatniej chwili

Kto zostanie Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej?

Opublikowano: 4 maja, 2021 o 8:26 am   /   przez   /   komentarze (0)

Do 14 maja 2021 r. można składać wnioski o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

– Odznaka może być nadana za „wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej mające szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego” – mówi Roman Potoniec, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego. – Odznakę nadaje Rada Powiatu Nowosądeckiego osobom fizycznym w formie uchwały. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Kapituła, Komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego, fundacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i gospodarcze działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz organy samorządu terytorialnego.
Wnioski należy składać do Rady Powiatu Nowosądeckiego w terminie do 14 maja 2021 r. tylko na załączonych drukach dostarczonych drogą elektroniczną lub pocztą.

Wnioski można pobrać: http://www.nowosadecki.pl/pl/wybitni-sadeczanie-ii

Wnioski z ubiegłego roku (nie rozpatrzone z powodu trwającej od ponad roku pandemii koronawirusa) oraz wszystkie tegoroczne wnioski, zostaną zaopiniowane przez Kapitułę na posiedzeniu zaplanowanym w maju.

Uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej” – edycja 2020 i 2021 – odbędzie się podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego zwołanej w III kwartale br. (z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego).

Bliższych informacji w sprawie składania wniosków udziela Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – pok. 203, tel. 18 41 41 703 lub 18 41 41 706. 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"