Polityka, Z ostatniej chwili

Małopolska myśli o najmłodszych – kolejne rodziny otrzymują wsparcie w ramach Małopolskiej Niani 2.0

Opublikowano: 14 listopada, 2020 o 9:54 am   /   przez   /   komentarze (0)
Kolejne 218 małopolskich rodzin skorzysta z projektu Małopolska Niania 2.0, w ramach trzeciego już naboru. To ogromne wsparcie adresowane do rodziców dzieci do lat 3, którzy zaplanowali powrót do pracy.

Projekt Samorządu Województwa Małopolskiego „Małopolska Niania 2.0” stanowi odpowiedź na problem związany z niewystarczającym dostępem do różnych form opieki dla dzieci w wieku do lat 3, występujący w wielu małopolskich gminach, co stanowi istotną barierę w zakresie godzenia przez rodziców aktywności rodzinnej z aktywnością zawodową. W trzecim naborze do projektu z dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani będzie mogło skorzystać kolejnych 218 małopolskich rodzin. W sumie w ramach projektu już prawie 670 rodzin zostało objętych wsparciem. Jestem przekonany, że będzie to nieoceniona pomoc dla małopolskich rodzin w tych trudnych czasach pandemii, co pozwoli rodzicom na swobodne godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie kierowane jest do rodziców, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również do rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Podczas rekrutacji preferowani byli rodzice pozostający bez pracy, przebywający na urlopie związanym z rodzicielstwem, mieszkający w gminach o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3, rodzice z niepełnosprawnościami lub mający pod opieką dziecko do lat 3 z niepełnosprawnościami, a także rodzice samotnie wychowujący dziecko.

Projekt „Małopolska Niania 2.0” dobrze wpisuje się w potrzeby rodzin w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem, wypełniając lukę pomiędzy zakończeniem urlopu związanego z rodzicielstwem a rozpoczęciem opieki żłobkowej lub edukacji przedszkolnej. Warto zaznaczyć, że na wsparcie rodzin w tym zakresie w ramach Projektu przeznaczono łącznie ponad 16,5 mln zł (są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa). Dzięki tej inicjatywie Województwa Małopolskiego mieszkańcy Małopolski mogą spełniać się w roli rodzica oraz planować swój rozwój zawodowy

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach projektu wyniesie w 2020 r.: 1 850 zł/miesiąc (wsparcie podstawowe) lub 2 600 zł/miesiąc (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie), z kolei w roku 2021 odpowiednio: 2 000 zł/miesiąc (wsparcie podstawowe) lub 2 800 zł/miesiąc (wsparcie podwyższone).

Udział w projekcie ułatwi rodzicom powrót do pracy lub utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. Rodzice pozostający bez zatrudnienia otrzymają natomiast promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że podejmą pracę w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania do udziału w projekcie.

Wyniki trzeciego naboru do projektu „Małopolska Niania 2.0” dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

UMWM

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a