Polityka

Małopolska podpisała Deklarację Mediolańską

Opublikowano: 17 kwietnia, 2015 o 2:19 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Marszałek Małopolski Marek Sowa i marszałek Śląska Wojciech Saługa podpisali w Brukseli Deklarację Mediolańską – kolejny dokument Inicjatywy Awangarda, w ramach której Małopolska współpracuje z wiodącymi regionami Europy. Podczas pobytu w Brukseli marszałek Sowa wziął również udział w 111. sesji plenarnej Komitetu Regionów i spotkaniu marszałków województw tworzących Dom Polski Południowej w Brukseli. 

-My, polityczni przywódcy i przedstawiciele „Inicjatywy Awangarda, nowy wzrost przez inteligentne specjalizacje”, wzywamy przywódców Europy do połączenia sił na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez innowacje i przemysłowe odrodzenie – czytamy w dokumencie podpisanym przez marszałków Małopolski i Śląska w obecności komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Dokument Inicjatywy Awangarda potwierdza wolę działania i precyzuje obszary współpracy, którymi są: współpraca międzyregionalna mająca na celu wspólne inwestycje, wspieranie rozwoju klastrów zgodnie z Europejską Strategią Klastrów dla Nowego Wzrostu i maksymalnego zaangażowania na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionach.

Przypomnijmy, że Inicjatywa Awangarda (IA) skupia obecnie 24 regiony UE i jest unikalnym porozumieniem regionów, które ma na celu wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnej specjalizacji. Małopolska znalazła się w elitarnym gronie 10 regionów, które pod koniec 2013 roku powołały Inicjatywę.

Podczas wizyty w Brukseli Marek Sowa uczestniczył również w 111. sesji plenarnej Komitetu Regionów, która była okazją do głosowania m.in. opinii o Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, strategii rozszerzenia UE, białej księgi w sprawie transportu, oraz wyboru nowego prezydium.W Brukseli odbyło się też spotkanie marszałków województw tworzących Dom Polski Południowej (DPP) w Brukseli: Małopolski, Śląska i Opolszczyzny. Marek Sowa, Wojciech Saługa i Andrzej Buła omówili dotychczasową działalność i przedsięwzięcia DPP i nakreślili plany w ramach najbliższej współpracy.

UMWM

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"