Polityka

Małopolska wieś dziś i jutro

Opublikowano: 19 maja, 2015 o 6:53 am   /   przez   /   komentarze (0)

Jak zmieniła się w ostatnich latach małopolska wieś? Jakie pieniądze i na co trafią do mieszkańców obszarów wiejskich w kolejnych latach? Odpowiedzi na te pytania przyniosła konferencja, która odbyła się dziś w Krakowie. W spotkaniu poświęconym Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 wziął udział wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jako jedno z niewielu województw wykorzystaliśmy wszystkie środki, które nam przyznano, a nawet wnioskowaliśmy o więcej. To pokazuje jak aktywne są w Małopolsce środowiska, którym zależy na rozwoju wsi: samorząd wojewódzki i samorządy lokalne, JST, Lokalne Grupy Działania oraz sami rolnicy i ich związki – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys podsumowując efekty wdrażania unijnego programu w Małopolsce. Wicemarszałek przypomniał, że ponad połowa z 231 mln euro z PROW 2007-2013 wykorzystana została na ochronę środowiska. Fundusze unijne pozwoliły także na tworzenie infrastruktury publicznej i sportowo-rekreacyjnej oraz funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania. Jak podkreślali uczestnicy konferencji Małopolska dobrze wykorzystała i czeka na kolejne rozdanie pieniędzy z tego programu operacyjnego.

W grudniu 2014 Komisja Europejska zatwierdziła polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W najbliższych latach do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). – Kwoty zapisane w nowym PROW są niższe niż w latach ubiegłych – zauważył wicemarszałek Stanisław Sorys – Dlatego też uzupełnieniem dla projektów realizowanych na obszarach wielkich może być dofinansowanie, które beneficjenci będą mogli otrzymać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego regionu. Na co wydane zostaną pieniądze z PROW 2014-2020? Najwięcej, bo prawie 60% środków przeznaczonych zostanie na realizację działań w zakresie wsparcia gospodarstw rolnych i producentów. Ok 30% środków przeznaczonych zostanie na ochronę środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

W perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach PROW, samorządy województw będą odpowiedzialne za podział środków w ramach takich działań jak scalanie gruntów, inwestycje związane z tworzeniem wszystkich rodzajów małej infrastruktury (np. wodociągi i kanalizacje), działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich podstawowych usług (np. budowa obiektów kulturalnych, targowisk itd.). Tak jak i w ubiegłej perspektywie samorząd województwa wdrażał będzie także oś LEADER, czyli projekty realizowane w oparciu o lokalne strategie rozwoju.

W konferencji „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – bilans dotychczasowych doświadczeń oraz wyzwania perspektywy finansowej 2014-2020” wzięli udział eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, a także specjaliści do spraw funduszy unijnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

UMWM/Biuro prasowe

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"