Polityka, Z ostatniej chwili

Maluch+ 2018: jakie środki można otrzymać?

Opublikowano: Listopad 1, 2017 o 8:07 am   /   przez   /   komentarze (0)

Program „MALUCH+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  Dofinansowanie na utworzenie lub utrzymanie miejsc opieki nad maluchami mogą otrzymać: jednostki samorządu terytorialnego – w szczególności gminy, a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W edycji 2018 r. przeznaczono na ten cel 450 mln złotych – 3 razy więcej środków niż dotychczas.

O jakie wsparcie można się starać?

 

GMINY, POWIATY, SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

 

moduł 1a, 1b Na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. do 20 000 zł
moduł 1a, 1b Na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna. do 5 000 zł
moduł 1a, 1b W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc – kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

 

moduł 2 Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona (moduł 2 dotyczy tylko gmin).
 

OSOBY FIZYCZNE, OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

moduł 3 Na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. do 10 000 zł
Na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna. do 5 000 zł
 

W przypadku zapewnienia funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki – kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

 

moduł 4  

Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

 

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Komentarz
Nick

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a