Polityka

Marta Mordarska wydała oświadczenie: „Nie naruszyłam prawa”

Opublikowano: Luty 9, 2020 o 5:03 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Blisko miesiąc od zatrzymania przez CBA, Marta Mordarska wydała oświadczenie. Odnosi się w nim do postawionych jej przez prokuraturę zarzutów, w sprawie powiązanej z byłym senatorem Stanisławem Kogutem. O sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Treść oświadczenia:

Ze względu na fakt, iż pełnię ważną społecznie funkcję radnej Województwa Małopolskiego, czuję się zobowiązana do złożenia dotyczącego zatrzymania mnie przez CBA w dniu 14 stycznia 2020 r. oraz postawienia mi zarzutu udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję senatora.

Wedle przedstawionego zarzutu, korzyści miałam udzielić – w postaci dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach w formie dotacji, projektów w łącznej kwocie około trzech milionów złotych.

Oświadczam, że postawiony zarzut jest zupełnie bezpodstawny, pozbawiony jakiegokolwiek uzasadnienia. Jako dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON podpisałam z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stóżach dwie umowy na łączną kwotę nie trzech milionów złotych, a około 300 tys. złotych. Umowy te podpisałam wykonując uchwały Zarządu PFRON, czyli decyzje moich bezpośrednich przełożonych.

To nie ja decydowałam o zawarciu umów i wysokości dofinansowania dla Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Wnioski złożone do PFRON przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach były oceniane przez ekspertów powołanych z PFRON w Warszawie, a ostateczną decyzję o udzieleniu dofinansowania i jego wysokości podejmował Zarząd PFRON, przyjmując stosowną uchwałę. Ja nigdy nie wpływałam ani na ekspertów oceniających wnioski, ani na członków Zarządu PFRON, a więc stawianie mi zarzuty są po prostu nieprawdziwe. Obszerne wyjaśnienia w tej sprawie złożyłam w prokuraturze.

Z przykrością informuję, że zatrzymanie i postawienie mi zarzutu jest bardzo bolesne dla mnie i mojej rodziny, wpływa także na pogorszenie mojego stanu zdrowia.

Pragnę jednoznacznie oświadczyć, że w żaden sposób nie naruszyłam prawa i zasad etycznych obowiązujących radnego województwa.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a