Polityka, Z ostatniej chwili

Mularczyk apeluje do Marszałka w sprawie kolei

Opublikowano: Maj 16, 2017 o 8:07 am   /   przez   /   komentarze (1)

W związku z trwającymi pracami koncepcyjnymi i przygotowawczymi do realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/ Mszana Dolna oraz modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka  -Nowy Sącz; zawartymi w Krajowym Programie Kolejowym Poseł Arkadiusz Mularczyk zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego z apelem o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do weryfikacji i aktualizacji Kontraktu Terytorialnego Województwa Małopolskiego w zakresie tej inwestycji.

Treść pisma:

Szanowny Panie Marszałku;

działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.), w związku z trwającymi pracami koncepcyjnymi i przygotowawczymi do realizacji inwestycji pod nazwą ,3udow a nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/ Mszana Dolna oraz modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” zawartymi w Krajowym Programie Kolejowym zwracam się do Pana z apelem o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do weryfikacji i aktualizacji Kontraktu Terytorialnego Województwa Małopolskiego w zakresie tej inwestycji.

Projektowana linia kolejowa ma strategiczne znaczenie nie tylko dla komunikacji w województwie Małopolskim ale stanowi też nowy korytarz transportowy nr. 11 łączący Polskę i Węgry z portami w Słowenii i Serbii na południu Europy. Jest to skomplikowana, duża i kosztowna inwestycja, która wzbudza olbrzymie zainteresowanie nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie Środkowej. Jest to najprawdopodobniej, także największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce od czasów budowy Centralnej Magistrali Kolejowej w latach 70 tych i ma pełne wsparcie Rządu Polskiego. Projekt linii kolejowej Podłęże – Piekiełko znajduje się na liście podstawowej znowelizowanego pod koniec ubiegłego roku Krajowego Programu Kolejowego. Dokument ten zagwarantował zabezpieczenie finansowania I etapu projektu, czyli prac przygotowawczych, oraz części drugiego (685,5 min zł z potrzebnych 3,64 mld), czyli modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Toczą się prace nad konstrukcją finansowania samej budowy nowej linii z podkrakowskiego Podłęża do Tymbarku i Mszany Dolnej, czyli etapu III. Cały czas trwają rozmowy z przedstawicielami banków, Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z deklaracji przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury wynika, że inwestycja zmierza w dobrym kierunku zaś termin jej realizacji do 2026 roku należy ocenić, jako realny.

Moje zaniepokojenie budzi jednak rozbieżność dotycząca przedmiotowej inwestycji w Krajowym Programie Kolejowym z Kontraktem Terytorialnym Województwa Małopolskiego. W Kontrakcie Terytorialnym zawarto zapisy dotyczące budowy nowej linii kolejowej w trybie partnerstwa publicznoprywatnego. Aktualnie ten model realizacji inwestycji został wykluczony.

Ponadto, wyjaśnienia wymaga istotna kwestia partycypowania w kosztach inwestycji pomocniczych tj. drogi dojazdowe, parkingi itp. dla nowej linii kolejowej oraz wsparcia logistycznego udzielonego przez Województwo Małopolskie przy pozyskiwaniu decyzji środowiskowych oraz wszelkich uzgodnień koniecznych dla powstania tej inwestycji.

Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju na posiedzeniu komisji sejmowej poświęconej tej sprawie wynika, że aktualizacja Kontraktów Terytorialnych nastąpi w 2018 roku.

W związku z powyższym, mając na względzie ważny interes województwa Małopolskiego oraz kluczowy charakter tej inwestycji dla rozwoju Polski, uprzejmie proszę o podjęcie wszelkich możliwych działań wspierających te inwestycje oraz udzielenie następujących informacji:

1. Czy Zarząd Województwa Małopolskiego podjął prace nad dostosowaniem Kontraktu Terytorialnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania Województwa do realizacji projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/ Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” do Krajowego Programu Kolejowego?

2. Czy Zarząd Województwa Małopolskiego zakłada możliwość partycypacji w kosztach inwestycji pomocniczych tj. drogi dojazdowe, parkingi itp. służących realizacji inwestycji ?

3. Czy w ramach Urzędu Marszałkowskiego celem wsparcia tej inwestycji zostanie powołany zespół do pozyskiwania wszelkich zgód, uzgodnień i decyzji koniecznych dla jej realizacji?

Z poważaniem

Arkadiusz Mularczyk

 

Komentarze (1)

Napisz komentarz

Komentarz
Nick

  • Maj 18, 2017 o 4:37 pm Mular

    Temu panu już dziękujemy.

    Odpowiedź

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a