Polityka

Nowa Rada Pożytku i gigantyczna kwota do wzięcia przez organizacje pozarządowe!

Opublikowano: 15 listopada, 2022 o 7:59 am   /   przez   /   komentarze (0)

tarosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył akty powołania członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu. Poprzednia kadencja Rady zakończyła się w czerwcu tego roku.

W skład PRDPP VI kadencji wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu: wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło, radni powiatowi – Maria Barbara Szarota i Antoni Poręba oraz przedstawiciele sektora NGO – Anna Biłek (Stowarzyszenie KGW w Mochnaczce Wyżnej), Elżbieta Bobak (KGW w Marcinkowicach), Grażyna Cempa Pulit (Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej) i Barbara Kiemystowicz (Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu).

Na naszym terenie działa ponad dziewięćset organizacji pozarządowychmówił starosta Marek Kwiatkowski.Świadczy to o wielkiej aktywności społecznej mieszkańców Sądecczyzny. Jako władze samorządowe pomagamy w realizacji inicjatyw służących między innymi rozwojowi kultury, sportu, ochronie zabytków, podnoszeniu bezpieczeństwa, dbaniu o zdrowie i ekologię. Widzimy, jak duże jest zainteresowanie środkami, które z roku na rok przekazujemy do dyspozycji organizacji pozarządowych. Dlatego w przyszłym roku postanowiliśmy zwiększyć o 50 procent pulę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Organizacje startujące w naszych konkursach będą więc miały do dyspozycji w sumie aż 898 120 tysięcy złotych! Widzimy, że takie działania przynoszą efekty. Dzięki nim rozwijają się społeczności lokalne.

Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu. Starosta Marek Kwiatkowski rekomendował na to stanowisko członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edwarda Ciągło. Wiceprzewodniczącą została Grażyna Cempa Pulit, a sekretarzem – Elżbieta Bobak.

Spotkanie prowadziła Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, która przedstawiła projekt Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na przyszły rok, a także szczegóły dotyczące aplikowania o środki, o których mówił starosta Marek Kwiatkowski.

-Omawiając relacje między samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi należy stwierdzić, że najważniejszym dokumentem ustalającym zasady wzajemnych relacji jest program współpracy, którego charakter został określony w art. 5a ust. 1 ustawy. Program, o którym mowa, uchwalany jest corocznie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po wcześniejszych konsultacjach społecznych i opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zaznaczyć należy, że program, o którym mowa w przywołanym przepisie ma charakter obligatoryjny. Musi być przyjęty Uchwałą Rady Powiatu do 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. W ramach programu określane są kwestie dotyczące współpracy finansowej i pozafinansowej. W ramach finansowej współpracy, warto przypomnieć że organizacje pozarządowe mogą starać się o dotację w kilku konkursach, w tym: Kulturalne Sądeckie, Sportowe Sądeckie, Zdrowe Sądeckie, EKO Sądeckie, Bezpieczne Sądecki, Kocham Sądeckie, Srebrne Sądeckie, a także prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach – mówiła dyrektor Justyna Tokarczyk. W każdym z tych konkursów, decyzją starosty Marka Kwiatkowskiego i Zarządu Powiatu, w projekcie Uchwały Budżetowej zaplanowane zostały znaczące zwiększenia środków. Oczywiście to na razie projekt – ponieważ budżet musi przegłosować Rada Powiatu Nowosądeckiego.

Podczas spotkania, zebrani pozytywnie zaopiniowali projekt Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r., który do 9 listopada br. był poddany konsultacjom społecznym.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"