Polityka

Nowa radna i spore inwestycje w powiatową edukację

Opublikowano: 16 listopada, 2019 o 9:42 am   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas ostatniej sesji powitano nową radną – Annę Radzik. Weszła ona do Rady Powiatu Nowosądeckiego na miejsce Wiktora Durlaka, który w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył mandat senatora RP.

Sporo dobrych informacji miał dla radnych i mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego starosta Marek Kwiatkowski. Dotyczyły głównie środków pozyskanych z zewnętrz na kolejne inwestycje drogowe, ale również realizację projektów edukacyjnych.

– Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania nasz projekt „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – mówił starosta. – Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 1050 uczniów szkół Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu realizowane będą kursy (w tym kurs na prawo jazdy kat. B), szkolenia zawodowe, praktyki i staże dla uczniów; doradztwo edukacyjno-zawodowe; pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych; szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli; zakup doposażenia pracowni szkolnych za kwotę ponad 800 tysięcy złotych). Wartość projektu: 8 284 024,00 zł, dofinansowanie 90%.

Starosta otrzymał też umowę na dofinansowanie projektu „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja”, w ramach którego uczniowie będą brali udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Wartość projektu: 309.269,75 zł, a wysokość dofinansowania – 95%.

Pozostając przy inwestycjach z zakresu edukacji, zakończyliśmy właśnie przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Inwestycję zrealizowaliśmy w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” współfinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego. Jej wartość to: 349 528,18 złotych, w tym dofinansowanie 168 tysięcy złotych – dodał starosta Marek Kwiatkowski.

Starosta przekazał również informacje dotyczące remontów dróg i budowy chodników .Podczas sesji, radni zapoznali się z informacją dotyczącą stanu realizacji zadań oświatowych i przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021.

Podjęli uchwały dotyczące m.in.: wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych; opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2020 rok; planu finansowego podziału środków PFRON oraz Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu i rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

W sesji wzięli udział m.in.: poseł Jan Duda, senator Wiktor Durlak i radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec pogratulowali senatorowi Wiktorowi Durlakowi zdobycia mandatu. Podziękowali mu też za dotychczasową merytoryczną współpracę w Radzie Powiatu.

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a