Polityka

Nowo powołane Komisje Rady Miejskiej

Opublikowano: 8 grudnia, 2014 o 9:13 pm   /   przez   /   komentarze (0)

8 grudnia odbyło się II posiedzenie w VII kadencji Rady Miejskiej w Starym Sączu. Burmistrz Jacek Lelek przedłożył radnym projekt budżetu gminy na przyszły rok.
Zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) w przyszłym roku ponownie przekraczają 20,7 mln złotych.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie powołania komisji stałych. Na podstawie § 19 Statutu Gminy Stary Sącz Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. Szczegółowy tryb pracy komisji określa Regulamin Rady. Rada powołała sześć komisji stałych i ich składy osobowe:

  1. Komisja Rewizyjna: Andrzej Zych – przewodniczący, Włodzimierz Rams – wiceprzewodniczący, Mirosław Garbacz, Krzysztof Szewczyk, Janina Bawełkiewicz, Beata Wenecka-Lipka, Grzegorz Faron.
  2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Andrzej Stawiarski – przewodniczący, Sławomir Szczepaniak – wiceprzewodniczący, Jan Tokarczyk, Mieczysław Szewczyk, Kazimierz Ptaśnik, Marianna Trzebuniak, Robert Rams.
  3. Komisja Ochrony Środowiska, Budownictwa i Rolnictwa: Mirosław Garbacz – przewodniczący, Władysław Florek – wiceprzewodniczący, Ewa Zięba, Andrzej Zych, Włodzimierz Rams, Jan Janczak, Kazimierz Baran.
  4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: Krzysztof Szewczyk – przewodniczący, Ewa Zięba – wiceprzewodnicząca, Jan Tokarczyk, Sławomir Szczepaniak, Janina Bawełkiewicz, Maria Węgrzyn, Mieczysław Szewczyk.
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej: Elżbieta Łomnicka – przewodniczący, Marianna Trzebuniak – wiceprzewodniczący, Mirosław Garbacz, Sławomir Szczepaniak, Jan Janczak, Beata Wenecka-Lipka, Grzegorz Faron.
  6. Komisja Statutowa, Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego: Jan Janczak – przewodniczący, Kazimierz Ptaśnik – wiceprzewodniczący, Władysław Florek, Elżbieta Łomnicka, Maria Węgrzyn, Kazimierz Baran, Marianna Trzebuniak.


W porządku obrad były jak zawsze interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów i przewodniczących osiedli oraz odpowiedzi. W posiedzeniu uczestniczyli, oprócz kierownictwa urzędu i jednostek organizacyjnych, sołtysi i przewodniczący osiedli miejskich oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka i radny powiatowy Marian Kuczaj.


Źródło: Urząd Miejski Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a