Polityka

Opłatek Cechu Rzemiosł Różnych w Ratuszu

Opublikowano: Styczeń 6, 2020 o 11:07 am   /   przez   /   komentarze (0)

W sali reprezentacyjnej Ratusza  odbyło się spotkanie opłatkowe członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Zebranych gości przywitał mistrz Tadeusz Szewczyk, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz prezydent Ludomir Handzel. W spotkaniu wzięli także udział Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jerzy Jurkiewicz, parlamentarzyści z okręgu nr 14, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, radni wojewódzcy oraz przedstawiciele większości zawodów zrzeszonych w Cechu.

– To jak ważne jest rzemiosło dla całego kraju, pokazuje to kogo państwo zgromadziliście na tej sali. Są z nami przedstawiciele władzy państwowej i kościelnej – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Wszyscy jesteśmy zapatrzeni w waszą pracowitość i rolę jaką pełnicie w społeczeństwie. Chcę podkreślić, że w Nowym Sączu dbamy o szkolnictwo zawodowe, ponieważ mam świadomość, że to właśnie Wy budujecie polską gospodarkę. Życzę Wam by ten rok był rokiem spokoju i stabilizacji. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem będziemy odbudowywać etos pracy, który jest bardzo ważny – dodał prezydent.

Kilka słów do zebranych skierował również Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. – Dziś odkrywamy na nowo wartość naszej pracy wykonując różne zadania i zawody. Praca już nie jest już czymś niewolniczym, nawet sam Jezus podejmował pracę w warsztacie rzemieślniczym, dlatego ta wasza praca wasza praca ma pewną wartość i jest wyniesiona do chwały Bożej.

Spotkanie uświetnił koncert kolęd Sądeckiej Orkiestry Kameralnej pod przewodnictwem Leszka Mieczkowskiego.

UM NS/fot. Tomasz Łakoma

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a