Polityka

Ostatnia sesja Rady Powiatu w tym roku

Opublikowano: 30 grudnia, 2021 o 10:30 am   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, która odbyła się on-line, radni podjęli decyzję o zmianach w tegorocznym budżecie. Sesję prowadził przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec. Przed głosowaniem wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Zgodnie z planem trwa budowa hali sportowej ze strzelnicą w Marcinkowicach. Do tej pory wykonano stan surowy zamknięty, a obecnie prowadzone są prace wewnątrz budynku – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Wartość wykonanych dotychczas robót to blisko siedem milionów złotych. Obok hali powstanie kompleks sportowy na świeżym powietrzu. Mamy już prawomocne pozwolenie na budowę. Nie zabraknie tu boiska do gier zespołowych z trybunami, kortów tenisowych i odkrytego basenu, a także bieżni, skoczni do skoku w dal i wzwyż oraz rzutni (pchnięcie kulą, rzut młotem i dyskiem). To gigantyczne przedsięwzięcie, również pod względem finansowym.

Starosta wspomniał również o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie powstania w Wojnarowej (gmina Korzenna) jednostki wojskowej. List mówi o współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej, wojewodą małopolskim, Województwem Małopolskim, Powiatem Nowosądeckim, gminą Korzenna oraz gminą Grybów. Chodzi o utworzenie jednostki wojskowej na terenie gminy Korzenna – w Wojnarowej. Zadaniem powiatu będzie przebudowa dwóch istniejących już mostów i wybudowanie trzeciego, który ma prowadzić z jednostki do drogi powiatowej. Jak zaznaczył starosta, te inwestycje pochłoną sporo pieniędzy.

Środki finansowe muszą pochodzić spoza budżetu Powiatu – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Rozmawiałem już w tej sprawie z osobami odpowiedzialnymi za te inwestycje w polskiej armii. Powstanie jednostki wojskowej na naszym terenie to bardzo pozytywna informacja. Ten projekt zapewni rozwój gospodarczy i miejsca pracy. W Wojnarowej ma stacjonować ośmiuset żołnierzy.

Starosta uczestniczył też w spotkaniu dotyczącym budowy „Sądeczanki”, której finansowanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu państwa – ponad 3 miliardy złotych.

– Jak wiemy, gmina Gnojnik i Czchów są przeciwne budowie drogi i wybranemu wariantowi C – tłumaczył starosta Marek Kwiatkowski. – Jest to jednak wariant optymalny, chociaż wiąże się z wyburzeniami budynków mieszkalnych. Inna opcja podraża koszty budowy o 1,5 miliarda złotych. Inwestycja mogłaby ruszyć w 2026 roku, a zakończyć się w 2029 roku.

Starosta poinformował również o zakończonych modernizacjach i remontach dróg powiatowych:

– modernizacja drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica na odcinku 0,93 km  – zadanie realizowane ze środków własnych (jezdnia oraz chodnik);

– remont drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad na odcinku 1,6 km (w ramach usuwania skutków powodzi);

– remont drogi powiatowej Frycowa – Złotne na odcinku 0,89 km (w ramach usuwania skutków powodzi);

– remont drogi powiatowej Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała na odcinku 1,12 km (w ramach usuwania skutków powodzi);

– remont drogi powiatowej Berest – Mochnaczka Wyżna na odcinku 5,3 km (w ramach usuwania skutków powodzi);

– remont drogi powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (ul. Bez nazwy) na odcinku 0,93 km (w ramach usuwania skutków powodzi).

Rozbudowane zostały również przejścia dla pieszych (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych) w miejscowościach:

– Żeleźnikowa Wielka (gmina Nawojowa)- zatoka autobusowa, chodnik i dedykowane oświetlenie przejścia,

– Mała Wieś (gmina Chełmiec) – chodnik wraz z oświetleniem w strefie przejściowej, doświetlenie przejścia dla pieszych,

– Kamionka Wielka (gmina Kamionka Wielka) – doświetlenie przejścia, sygnalizacja świetlna wzbudzana, monitoring wizyjny,

– Marcinkowice (gmina Chełmiec) – sygnalizacja świetlna wzbudzana,

– budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Binczarowa (gmina Grybów) – dedykowane oświetlenie przejścia.

Część urządzeń zostanie uruchomionych w styczniu 2022 roku.

W trakcie realizacji są:

– doświetlenie 16 przejść dla pieszych w miejscowościach: Chełmiec, Marcinkowice, Librantowa (2 przejścia), Rożnów, Jelna, Ptaszkowa, Królowa Polska, Siedlce, Korzenna, Krynica Zdrój (ul. Pułaskiego – 3 przejścia), Łącko i Czarny Potok – oznakowanie i doświetlenie przejść – całość prac zostanie wykonanych do końca tego roku,

– modernizacja drogi powiatowej Kamionka Wielka – Kamionka Wielka (2,38 km) – do wykonania została warstwa ścieralna. Zakończenie prac zaplanowano na maj 2022 roku,

– modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice (0,80 km). Zakończenie prac zaplanowano na maj 2022 roku,

– przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa – Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową (0,90 km) – wykonano większość robót ziemnych oraz odwodnienie drogi, podbudowę oraz warstwę wiążącą nawierzchni, kontynuowane są prace związane z chodnikami oraz oświetleniem. Termin zakończenia prac przedłuży się na 2022 rok,

– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w miejscowościach Kamionka Wielka i Królowa Polska oraz zatoki autobusowe w miejscowości Królowa Górna (0,5 km chodnika wraz z odwodnieniem) – wykonana została zatoka autobusowa, pozostałe roboty, ze względu na warunki pogodowe będą realizowane na początku 2022 roku (zadanie objęte pomocą finansową gminy Kamionka Wielka – ponad 70%).

Po wysłuchaniu sprawozdania starosty, radni podjęli uchwałę m.in. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok oraz zmian w  Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok, uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego oraz w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a