Polityka

Ponad 60 proc. Polaków dobrze ocenia politykę rodzinną

Opublikowano: Kwiecień 11, 2019 o 7:50 am   /   przez   /   komentarze (0)

Co najmniej dobrze obecną politykę państwa wobec rodziny ocenia dzisiaj 62 proc. Polaków – wynika z badania CBOS przeprowadzonego po trzech latach funkcjonowania programu „Rodzina 500+”. Jeszcze do 2013 r. takiego zdania było najwyżej 16 proc. – Nie ukrywam, że cieszę się z takiego wyniku. To pokazuje jak ważna jest mądra polityka rodzinna i potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku – mówi minister Elżbieta Rafalska.

W ocenie 48 proc. Polaków obecna polityka państwa wobec rodziny jest dobra, a zdaniem 14 proc. – bardzo dobra. 27 proc. ocenia ją dostatecznie, a zaledwie 7 proc. niedostatecznie (4 proc. nie ma zdania na ten temat) – wynika z badania CBOS przeprowadzonego na trzy lata od wprowadzenia programu „Rodzina 500+”.

Raport wskazuje na wyraźny wpływ programu „Rodzina 500+” na ocenę polityki państwa wobec rodziny. „Do 2013 r. włącznie odsetek Polaków, którzy dobrze lub bardzo dobrze postrzegali działania prorodzinne państwa, nie przekraczał 16 proc. Większość badanych oceniała je dostatecznie, a w niektórych latach nawet niedostatecznie” – czytamy. Od 2017 r. widoczna jest znaczna poprawa, a udział odpowiedzi „niedostatecznie” sięga maksymalnie 11 proc.

Co ciekawe, najbardziej krytyczni i dostrzegający najwięcej minusów w programie są osoby, które mają dziecko, ale nie otrzymują świadczenia „500+”. „Wraz ze wzrostem liczby dzieci, na które respondenci otrzymują świadczenie wychowawcze, rośnie zadowolenie z działań państwa i podkreślanie zalet programu” – wynika z badania.

Jak wskazują autorzy opracowania, w tym roku łączny odsetek wskazań odpowiedzi „dobrze” lub „bardzo dobrze” jest najwyższy, odkąd CBOS monitoruje to zagadnienie. Jak zaznaczono, ma to prawdopodobnie związek z zapowiadanym rozszerzeniem programu „Rodzina 500+” na każde dziecko, które popiera 75 proc. Polaków.

Polaków zapytano też m.in. o to, czy ich zdaniem program przyczynia się do wzrostu urodzeń w Polsce. Co czwarty badany (24 proc.) jest przekonany, że w istotnym stopniu przyczynia się on do wzrostu urodzeń, a 47 proc. uważa, że przyczynia się do tego w „pewnym, choć niewielkim stopniu”. 23 proc. twierdzi, że program nie ma w ogóle wpływu na liczbę urodzeń, a 6 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

To nie wszystko. Jak wynika z raportu, „badani otrzymujący świadczenie wychowawcze na co najmniej dwoje dzieci częściej niż ci, którzy pobierają je tylko na jedno dziecko, doświadczają w swoich rodzinach znaczącej poprawy sytuacji dzieci z ubogich rodzin, poprawy relacji w związku, w małżeństwie, podjęcia lub przyspieszenia decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku”.

MPiPS

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a