Polityka

Ponad milion złotych dla poszkodowanych. Kolejne przelewy

Opublikowano: Czerwiec 23, 2020 o 9:01 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wczoraj (22 czerwca) o godzinie 10.00 do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynął wniosek gminy Raciechowice o zasiłki do 6 tys. złotych dla poszkodowanych wskutek ostatnich ulew. Wójt gminy zawnioskował o 300 tys. złotych dla 50 gospodarstw, które ucierpiały. Te środki już przekazaliśmy na rachunek gminy.

Do godziny 12.00 wnioski złożyły kolejne samorządy (Tymbark, Mszana Dolna (gmina), Łapanów. Aktualnie są one przez nas rozpatrywane, przelewy wykonamy niezwłocznie.

Wszystkie poszkodowane gminy zostały przez nas poinformowane telefonicznie (zarówno Wójt, jak i ośrodek pomocy społecznej) o konieczności pilnego przesłania wstępnego wniosku o środki finansowe. Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymały też od nas e-mail z procedurą i wzorem wniosku niezbędnego do pełnego rozliczenia otrzymanych środków.

Przypomnijmy, że osoby/rodziny, które poniosły straty, mogą uzyskać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla osób/rodzin poszkodowanych i kieruje go do wojewody. Kompletne i prawidłowo przygotowane wnioski wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.

Dzisiaj (23 czerwca) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał małopolskim samorządom kolejne środki na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych wskutek ostatnich ulew. Oprócz wspomnianych w poprzednim e-mailu Raciechowic trafiły one do:

– gminy Lubień – 18 000 zł,

– gmina Mszana Dolna – 50 000 zł,

– gmina Tymbark – 30 000 zł,

– gminy Jodłownik – 240 000 zł,

– gminy Łapanów – 181 000 zł,

– gminy Pcim – 30 000 zł,

– gminy Wiśniowa – 174 000 zł,

– gminy Dobczyce – 25 000 zł,

– miasta  Mszana Dolna – 20 000 zł.

Łącznie 22 czerwca przekazano na rachunki bankowe 10  gmin kwotę 1 068 000 zł.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a