Polityka

Powiat wspiera wolontariat i organizacje pozarządowe

Opublikowano: Czerwiec 28, 2020 o 8:37 am   /   przez   /   komentarze (0)

Odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie otworzył Edward Ciągło – przewodniczący tego gremium, jednocześnie członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, który omówił program posiedzenia i jego główne założenia. Rada pozytywnie zaopiniowała referowane przez Justynę Tokarczyk – dyrektora Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. W tym czasie zrealizowano 119 zadań na łączną kwotę 555 tysięcy złotych. W ramach tych środków 318 tysięcy złotych przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną, a na pozostałe konkursy otwarte, w tym małe granty, ponad 237 tysięcy. W minionym roku na Sądecczyźnie funkcjonowało łącznie 725 różnych organizacji pozarządowych. 47 z nich uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Przedstawiciele Rady zapoznali się z bieżącą informacją na temat realizowanych przez powiat otwartych konkursów ofert „…SĄDECKIE”. Przypomniano o trwającym konkursie ukazującym Sądeckie Oblicza Wolontariatu. Nabór zgłoszeń do konkursu starosty nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu trwa do 30 czerwca.

Podczas spotkania dyskutowano na temat problemów z jakimi zmagają się obecnie organizacje pozarządowe z terenu powiatu nowosądeckiego, a także kampanii pod nazwą #Odkrywaj SADECKIE, prowadzonej przez powiat.

W posiedzeniu uczestniczyli wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, członek Zarządu Powiatu Edward Ciągło, radny powiatowy Antoni Poręba, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a