Polityka

Sejm uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym

Opublikowano: Czerwiec 6, 2020 o 8:11 am   /   przez   /   komentarze (0)

Sejm uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

–  To uzupełnienie rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej – mówił w Sejmie wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, uzasadniając w Sejmie prezydencką inicjatywę.

Pan Prezydent od początku pandemii aktywnie włącza się w walkę z nią, w szczególności z niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Przedstawiona inicjatywa stanowi uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – powiedział minister Mucha.

Wskazał, że projekt został zapowiedziany przez Prezydenta na początku maja i jest „elementem umowy programowej zawartej 5 maja 2020 r. przez Prezydenta Andrzeja Dudę z NSZZ Solidarność”.

Uzasadniając projekt Paweł Mucha wyjaśniał, że ustanawia on wsparcie dla osób, które utraciły pracę ze względu na kryzys spowodowany przez epidemię, a także na stałe podnosi wysokość zasiłku.

Jestem przekonany, że to jest bardzo ważna, istotna ustawa, która polepsza sytuację tych wszystkich osób, które dzisiaj w skutek COVID-19 mają poczucie niepewności czy nie mają możliwości zaspokajania podstawowych niekiedy potrzeb życiowych bo zostały pozbawione jakichkolwiek dochodów – powiedział.

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że zaproponowane przez pana prezydenta rozwiązania są potrzebne i oczekiwane społeczne – podkreślił minister.

Nowe świadczenie ma wynosić 1400 zł miesięcznie i będzie przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem, a także osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.Świadczenie będzie wypłacane przez trzy miesiące i dostępne w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Rząd będzie mógł jednak poprzez rozporządzenie wydłużyć czas przysługiwania świadczenia. Warunkiem przyznania dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

PAP

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a