Polityka

Sesja: radni podjęli uchwały jednogłośnie

Opublikowano: 1 lutego, 2020 o 9:36 am   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas wczorajszej sesji radni m.in. wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego o inwestycjach planowanych w najbliższym czasie oraz o pracach Zarządu Powiatu.

– W czwartek odbyło się uroczyste przekazanie trzech ambulansów ratowniczych dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego mówił starosta Marek Kwiatkowski. Na drogach Powiatu pojawią się: volkswagen transporter – Podstacja w Łososinie Dolnej, mercedes sprinter – będzie obsługiwał Nowy Sącz i mercedes z napędem na cztery koła wyposażony w defibrylator, respirator, urządzenia do dekompresji klatki piersiowej – Podstacja w Grybowie . Te trzy nowe samochody podmienią najstarsze ambulanse Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego i tym samym tabor zostanie znacznie odmłodzony.

Starosta przekazał również informację, że wyrokiem z 15 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie rozstrzygnął ostatecznie sprawę sądową pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a wykonawcą robót w LO w Grybowie. Sąd nie podzielił argumentacji i wniosków apelacji złożonej przez Powiat Nowosądecki od wcześniejszego niekorzystnego wyroku zasądzającego na rzecz wykonawcy. Wyrok jako prawomocny został wykonany poprzez przelew kwoty 2.902.667,44 zł na rzecz wykonawcy. W tym Należność główna – 2.381.517,04 zł odsetki – 395.493,40 zł i koszty procesu – 125.667 zł

Starosta poinformował radnych o zakończonych i trwających remontach dróg i budowie chodników.

Trwają też prace z projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej przy naszej szkole w Marcinkowicach. Wykonawcą projektu jest firma ARS Autorska Pracownia Projektowa Macecki z Krakowa. Termin opracowania dokumentacji w zakresie budowy hali sportowej mija 28 lutego 2020 roku – dodał starosta Marek Kwiatkowski.

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok oraz zapoznali się z raportem z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.

Podjęli uchwały w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Żeleźnikowa Wielka oraz w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy ul. Św. Floriana 23, w związku z brakiem naboru w latach 2018-2019.

W sesji wziął udział radny wojewódzki Stanisław Pasoń oraz podinsp. Albert Kogut – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej Policji.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"