Polityka, Z ostatniej chwili

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: dobre wiadomości dla mieszkańców Sądecczyzny

Opublikowano: 27 września, 2021 o 6:51 am   /   przez   /   komentarze (0)

24 września w auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Prowadził ją przewodniczący Rady Roman Potoniec. Zanim doszło do głosowań nad uchwałami, radni wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Mam bardzo dobrą informację dla radnych i mieszkańców naszego powiatu mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Otrzymałem wczoraj promesę na ponad 9 milionów złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont pięciu dróg powiatowych zniszczonych podczas niedawnych powodzi na Sądecczyźnie. Jako powiat, otrzymaliśmy największą w Małopolsce kwotę dotacji. W imieniu samorządowców dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za szybką reakcję.

Dzięki dodatkowym środkom zostaną wyremontowane następujące odcinki dróg powiatowych:

– Wielogłowy – Ubiad w miejscowościach Dąbrowa i Wielogłowy. Wysokość dotacji: 1 605 888 zł,

– Berest – Mochnaczka Wyżna w miejscowościach Berest, Piorunka i Czyrna. Wysokość dotacji: 5 214 117 zł,

– Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (ulica bez nazwy) w miejscowości Grybów., Kwota dotacji: 802 944 zł,

– Frycowa – Złotne w miejscowości Frycowa. Wysokość dotacji: 602 208 zł,

– Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała w miejscowości Wierchomla Wielka. Wysokość dotacji: 1 124 121 zł.

Na realizację tych inwestycji zostały już ogłoszone postępowania przetargowe.

Zgodnie z harmonogramem realizowane jest również nasze największe zadanie inwestycyjne, czyli budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach – dodał starosta. – Nad częścią strzelnicy jest już dach, a na terenie przyszłej hali sportowej trwa montaż drewnianej konstrukcji dachowej. Przypomnę, że całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi ponad 12 milionów złotych. Środki zewnętrzne zostały zabezpieczone w kwocie 10,8 miliona złotych. Termin zakończenia prac to 31 października 2022 r.

Starosta poinformował również o zakończeniu kilku inwestycji drogowych, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2020 roku. Są to m.in.:

– remont drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec o łącznej długości 4,17 km w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice. Całkowita wartość robót: 4 617 775,37 zł. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową, przejście dla pieszych, zamontowano urządzenia do pomiaru prędkości,

– remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka o łącznej długości 7,60 km w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza. Wartość robót: 8 643 172,93 zł. Wykonano nową nawierzchnię z wymianą podbudowy, oznakowaniem poziomym, dwa doświetlone przejścia dla pieszych, zamontowano urządzenia do pomiaru prędkości,

– remont drogi powiatowej Grybów – ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużlowa Niżna o łącznej długości 4,69 km w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna. Wartość robót: 4 351 058,86 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni wraz z wymianą podbudowy na części drogi, remont chodnika na odcinku 1,05 km, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie pięciu doświetlonych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości.

Ponadto zakończono remont drogi powiatowej Łabowa – Łabowiec na odcinku 3,27 km. Całkowita wartość robót: 2 823 827,44 zł. Zakres obejmował wykonanie nowej nawierzchni wraz z wymianą podbudowy, remont przepustów, oznakowanie poziome i oczyszczenie rowów. Zadanie objęte dofinansowaniem przez PG Lasy Państwowe w wysokości ok. 1,6 mln zł.

Powstało też kilka nowych chodników, m.in. w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na odcinku 470 m (wartość robót: 574 643,44 zł – zadanie współfinansowane przez gminę Nawojowa) oraz Korzenna – Janczowa – Miłkowa oraz Nowy Sącz -Wojnarowa – Wilczyska na odcinku 450 m (wartość robót: 466 024,76 zł – zadanie współfinansowane przez gminę Korzenna).

Ale to nie wszystko. W trakcie realizacji są kolejne inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2021 – 2022 – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Niedawno rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej w Ptaszkowej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Koszt prac to ponad trzy miliony z złotych, a termin realizacji – 30 listopada tego roku. Droga zostanie całkowicie przebudowana na odcinku 0,81 kilometra. Powstanie tam chodnik, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe, doświetlone przejścia dla pieszych, bariery drogowe oraz urządzenia do pomiaru prędkości. To zadanie jest dofinansowywane również przez gminę Grybów w postaci wkładu własnego do budowy chodników i oświetlenia. 

Kolejna rozpoczęta inwestycja to remont drogi powiatowej Powroźnik – Tylicz. Wartość robót: 9 988 262,21 zł, a termin realizacji – maj 2022 roku. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni na odcinku 8,12 km z remontem chodnika na długości 1,725 km, remont siedmiu mostów, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości.

W całości z budżetu Powiatu Nowosądeckiego realizowane są inwestycje:

– modernizacja drogi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa. Wartość robót: 945 293,50 zł. Termin realizacji: 28 listopada 2021 r.,

– modernizacja drogi powiatowej Korzenna – Janczowa – Miłkowa na odcinku 1,8 km. Wartość robót: 1 322 196,30 zł. Termin realizacji: 6 listopada 2021 r.,

– modernizacja drogi powiatowej Łęka – Koniuszowa – Mogilno na odcinku  1,30 km. Wartość robót: 1 330 305,32 zł. Termin realizacji: 15 października 2021 r.,

– przebudowa drogi powiatowej Piwniczna – ul. Szczawnicka (w tym modernizacja mostu i przepustów) na odcinku 1,27 km. Wartość robót: 1 471 401,21 zł. Termin realizacji: 2 listopada 2021 r.,

– przebudowa drogi powiatowej Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa (odcinek od promu do kościoła w Tropu – 0,72 km). Wartość robót: 922 350,73 zł. Termin realizacji: 15 listopada 2021 r.,

– budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w miejscowości Królowa Górna na odcinku 917 m (wraz z budową dwóch zatok autobusowych). Wartość robót: 945 293,50 zł. Termin realizacji: 6 października 2021 r. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Kamionka Wielka.

Po wysłuchaniu sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, radni zapoznali się z wynikami finansowymi Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju i Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu za I półrocze 2021 roku oraz wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2021 r.

Podjęli również uchwałę dotyczącą zmiany na stanowisku przewodniczącego Komisji Statutowej w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Dotychczasowego przewodniczącego Tadeusza Zarembę zastąpił Przemysław Gajowski – do tej pory wiceprzewodniczący tej komisji.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024″, a także w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Rozbudowa/ przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K, oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”. Wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W sesji wzięli udział goście: radny wojewódzki Stanisław Pasoń i mł. insp. dr Krzysztof Dymura – komendant miejski Policji w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"