Polityka, Z ostatniej chwili

Sesja z wojewodą małopolskim

Opublikowano: 25 marca, 2017 o 12:52 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni spotkali się z wojewodą małopolskim Józefem Pilchem, który przekazał dzisiaj oficjalnie nową karetkę dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Nowoczesny ambulans wraz z wyposażeniem kosztował ponad 515 tysięcy złotych. 400 tysięcy złotych przekazał na jego zakup wojewoda.

Radni wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Mam do przekazania dobrą informację – mówił starosta Marek Pławiak. – Otrzymaliśmy od wojewody promesę z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na blisko pięć milionów złotych. Dzięki tym pieniądzom zostanie odbudowany most w Ptaszkowej, Czyrnej i wyremontowany most w Roztoce Wielkiej. Na dwa pierwsze zadania ogłoszono już postępowania przetargowe, a trzecie jest w przygotowaniu. Kwota promesy stanowi 80 procent wartości tych zadań po przetargu. Dlatego, jako wkład własny, przed ogłoszeniem przetargu zostały przesunięte środki z przebudowy dróg w wysokości ponad 1,5 miliona złotych.

Starosta dodał, że zgodnie z przyjętym harmonogramem kontynuowane są roboty na największej inwestycji, którą dotuje Powiat – rozbudowie Szpitala Powiatowego w Krynicy Zdroju. Wykonawca robót kończy budowę czwartej kondygnacji oraz buduje ścianki działowe na trzech niższych kondygnacjach. Prowadzone są również uzgodnienia techniczne z dostawcami specjalistycznego sprzętu medycznego. Roboty muszą być zakończone przed końcem roku. Ale to nie jedyna duża inwestycja Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót – Firmę Grand z Korzennej, która będzie prowadzić prace w Grybowie. Pełna nazwa zadania to: „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem i przebudowa budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie”. Koszt inwestycji to ponad osiem milionów złotych. Wykonawca przejął już teren budowy i przystąpił do prac. Zakończenie robót i oddanie budynków do użytku zaplanowano na koniec pierwszego kwartału 2018 roku. Mamy również podpisaną umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie tego zadania w zakresie części sportowej – mówił starosta Marek Pławiak.

W ostatnich tygodniach przeprowadzono też przetargi nieograniczone na zadania związane z budową chodników w ciągach dróg powiatowych: Limanowa – Chełmiec w miejscowości Chomranice i Klęczany; Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska; Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów; Trzetrzewina – Podrzecze w miejscowości Podrzecze; Ujanowice – Młynne – Wronowice. Po zakończeniu sprawdzania ofert, Powiatowy Zarząd Dróg wyłoni wykonawców, którzy przystąpią do realizacji tych zadań. Dofinansowanie do budowy chodników nie przekroczy w tym roku 300 tysięcy złotych.

Po wysłuchaniu sprawozdania, radni zapoznali się m.in. z informacją dotyczącą działalności Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach, Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, Domu Pomocy Społecznej w Muszynie i Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.

Głosowali też nad uchwałą dotyczącą zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r. oraz przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

W ej sesji wzięli udział m.in: wojewoda małopolski Józef Pilch, senator Stanisław Kogut, sekretarz Powiatu i radny wojewódzki Witold Kozłowski.

Maria Olszowska

Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a