Polityka

Sporo inwestycji i duże dofinansowania

Opublikowano: 3 września, 2019 o 8:35 am   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni zapoznali się m.in. z informacją na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego i wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Mam bardzo dobre informacje związane z pozyskaniem stu tysięcy złotych od wojewody małopolskiego na zakup karetki dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Ambulans zostanie zakupiony częściowo ze środków, które przekazały nam samorządy, a częściowo z budżetu Powiatu.

Mówiąc o zrealizowanych inwestycjach, starosta wspomniał o zakończeniu budowy nowego wiaduktu kolejowego w Ptaszkowej oraz budowie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu. Całkowita wartość robót w tym drugim przypadku to 5.280.000 zł 

W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy tworzeniu Powiatowej Strefy Aktywności w Starym Sączu (budowa siłowni plenerowej wraz z montażem urządzeń oraz budowa strefy relaksu). Na to zadanie Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł, a całkowita wartość inwestycji to 59.460 zł. Niebawem rozpocznie się także realizacja projektu „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko- słowackiego”, na który Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 48 263,64 €. Głównym celem tego projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół leśnych i zwiększenie ich szans na rynku pracy.
– Pod koniec września zakończy się drugi etap termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. – Wartość tego zadania to blisko dwa miliony złotych, a zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie odwodnienia budynku oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Starosta przedstawił też radnym stan inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Łączna wartość inwestycji planowanych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 52,99 mln złotych.

Podczas sesji, radni wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Chełmiec, a stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego oraz wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Podegrodziu, na okres 25 lat. Za przegłosowanie tej uchwały dziękował wójt gminy Podegrodzie – Stanisław Banach.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a