Polityka, Z ostatniej chwili

Spotkanie z włodarzami Sądecczyzny

Opublikowano: 12 października, 2021 o 6:42 am   /   przez   /   komentarze (0)

Marszałek Witold Kozłowski spotkał się z wójtami i burmistrzami powiatu nowosądeckiego oraz z prezydentem Nowego Sącza. Głównym tematem spotkania, które odbyło się w Miasteczku Galicyjskim, było omówienie projektu przyszłorocznego budżetu województwa małopolskiego.

Jak zapowiedział marszałek Witold Kozłowski zarząd województwa opracowuje właśnie projekt budżetu na 2022 rok. Projekty takie są również opracowywane w poszczególnych gminach. Dlatego istotnym jest, by na bieżąco, podczas cyklicznych spotkań omawiać najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji w nadchodzącym roku.

Serdecznie dziękuję wójtom i burmistrzom z powiatu nowosądeckiego za to dzisiejsze, owocne spotkanie. Wspólnie omówiliśmy bieżące sprawy, skupiając się przede wszystkim na planowanych wydatkach, które zostaną uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. Podczas dyskusji omówiliśmy też zagadnienia dotyczące organizowanych przez zarząd województwa konkursów. Tylko w tym roku zarząd zorganizował ponad 30 konkursów, a na ich realizację przekazaliśmy ok. 58 mln zł

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Skarbnik województwa Marta Tylek przedstawiła wstępny projekt plan budżetu województwa na 2022 rok. Na dzień dzisiejszy przewiduje się dochody w wysokości 1 911,2 mln zł, natomiast wydatki w wysokości 1 952,5 mln zł. Omówiono także wybrane zadania inwestycyjne planowane do realizacji 2022 roku, konkursy grantowe, a także przedstawiono zakres pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wójtowie i burmistrzowie przedstawili również najistotniejsze sprawy i problemy, z którymi się aktualnie mierzą. Marszałek Witold Kozłowski ustosunkował się do wszystkich spraw, obiecał swoje wsparcie i pomoc w ich rozwiązaniu.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a