Polityka

Starosta interweniuje w sprawie „Sądeczanki”

Opublikowano: 27 stycznia, 2015 o 11:34 am   /   przez   /   komentarze (0)

Starosta nowosądecki Marek Pławiak wysłał do Marii Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju (23 stycznia 2015 r.) pismo w sprawie budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz – granica Państwa.

Treść pisma:

„W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, pragnę zwrócić uwagę na brak w tym dokumencie budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz – granica Państwa. W Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski podpisanym w dniu 13 listopada 2014 r. przez przedstawiciela rządu, wśród projektów drogowych, na wymienione zamierzenie obejmujące przygotowanie dokumentacji dla tej drogi i budowę odcinka Łososina Dolna – Nowy Sącz, po zakończeniu prac dokumentacyjnych, przewidziana jest kwota 500 mln zł. Szczególny niepokój budzi fakt, iż w dokumentach sygnowanych przez stronę rządową i sporządzonych w nieodległym czasie występują tak istotne różnice w odniesieniu do przedmiotowego zadania. Ponadto, skoro nie zostało ono ujęte w projekcie Programu, to nie dostrzegam podstaw, by mogło być ono przygotowane dokumentacyjnie w tym okresie, a brak dokumentacji technicznej spowoduje, że nie będzie uzasadnienia do jego umieszczenia w planie zadań przewidzianych do realizacji w zakresie robót budowlanych. Starania o poprawę dostępności komunikacyjnej Sądecczyzny poprzez budowę drogi krajowej Brzesko – Nowy Sącz stanowiącej połączenie do autostrady A4 w Brzesku, trwają od wielu lat i były wielokrotnie bardzo szczegółowo uzasadnione w korespondencji kierowanej do Ministra Infrastruktury. Potwierdzeniem konieczności realizacji tego zamierzenia jest między innymi umieszczenie go w Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski. Uprzejmie proszę Panią Minister o ponowne przeanalizowanie tej sprawy i uwzględnienie w „Programie” przedmiotowego zamierzenia w celu wywiązania się ze zobowiązań określonych w Kontrakcie Terytorialnym (…)”.

źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a