Polityka

Starosta: Musimy dobrze wykorzystać ten czas

Opublikowano: 30 stycznia, 2015 o 5:28 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni, parlamentarzyści i zaproszeni goście wysłuchali wystąpienia programowego starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka.

Starosta przypomniał na wstępie, że w 2011 roku, radni przyjęli Strategię Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2020.

Wraz z Zarządem przygotowałem program, który w najważniejszych obszarach będzie realizował przyjętą wtedy przez radnych Strategię Powiatu – mówił starosta Marek Pławiak.- Jednak obok tej Strategii ujęliśmy dodatkowe zadania, z którymi Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów: to szeroko pojęta troska o mieszkańców Sądecczyzny.

Starosta dodał, że przedstawiony program jest materiałem do konstruktywnej dyskusji i rozmowy.

– Powiat Nowosądecki stoi przed ogromnymi wyzwaniami – mówił starosta Marek Pławiak. – Wykorzystanie szansy, jaką daje obecna perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 będzie kluczowym czynnikiem przyszłego rozwoju Sądecczyzny. Charakter i skala wyzwań stojących przed Powiatem Nowosądeckim sprawiają, że niezbędna jest kontynuacja i intensyfikacja działań prowadzonych do skutecznego wykorzystania wewnętrznych i zewnętrznych potencjałów przyśpieszających procesy rozwojowe. Musimy sobie jasno i twardo powiedzieć, że to właśnie teraz mamy zarówno ogromną szansę, ale i bardzo dużą odpowiedzialność za to, aby mądrze wykorzystać ten okres na budowę silnego fundamentu prorozwojowego dla przyszłości. Okres budżetowania unijnego w latach 2014 – 2020 będzie być może okresem ostatniej szansy na skorzystanie z ogromnych środków finansowych, które są w tej perspektywie. Dlatego obecna kadencja 2014 – 2018 to bardzo ważny czas.

W związku z tym, po przeanalizowaniu szans i zagrożeń rozwojowych naszego powiatu, Zarząd określił główne wyzwania dla obecnej kadencji. Starosta mówił między innymi o działaniach nakierowanych na solidne kształcenie zawodowe, wdrożenie w szkołach projektu „Aktywna edukacja” oraz „Wyprawka szkolna”, aby zachęcić uczniów do kształcenia w placówkach powiatowych oraz dać szansę młodym ludziom na kompleksowy rozwój przez organizowanie bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych i praktyk zawodowych u pracodawców. Procesy edukacyjne mają być też wsparte przez program „Powiatowe Centrum Edukacji”, „Sądecka Akademia Samorządowa” dla uczniów i młodzieżowych liderów samorządności. Zarząd zamierza także zrealizować program „Budowa energooszczędnego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie”.

Trzeba również zagospodarować budynek po Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu – mówił starosta. – Po jego modernizacji, przeniesiemy tam Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ze Starego Sącza oraz studio nagrań, natomiast na terenie warsztatów ZSZ w Podegrodziu utworzymy Centrum ginących zawodów, gdzie znajdą miejsce szkółki ginących zawodów. W planach jest także uruchomienie Lachowskiego centrum spędzania wolnego czasu.

Problemem, z którym musimy się zmierzyć jest kwestia obniżenia stopy bezrobocia oraz zwiększenie liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Tylko rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy mogą zatrzymać na Sądecczyźnie młodych ludzi – mówił starosta. – Jednym z głównych przedsięwzięć w tym zakresie jest utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Nawojowej oraz wspieranie tworzenia klastrów.

W wystąpieniu programowym, starosta mówił także o rozwiązaniach komunikacyjnych, które mają przybliżyć Sądecczyznę do stolicy Małopolski i reszty kraju. Wymienił m.in. budowę drogi Nowy Sącz – Łososina (interweniował w tej sprawie u minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak), budowę linii kolejowej Podłężę – Piekiełko, budowę obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. – Będziemy uczestniczyć w realizacji projektu „Rozbudowa dróg powiatowych stanowiących połączenia Nowego Sącza, Limanowej i Gorlic z uzdrowiskami”. Chcemy również wprowadzić program „Bezpieczna droga – bezpieczny chodnik” dający możliwość współfinansowania przez Powiat inwestycji drogowych na terenie poszczególnych gmin – tłumaczył starosta.

Kolejną sprawą jest podnoszenie poziomu usług medycznych i realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców Sądecczyzny.

Będziemy dążyć do rozbudowy i doposażenia szpitala powiatowego w Krynicy-Zdroju w nowoczesny sprzęt. Docelowo chcemy, aby nasz szpital oferował usługi na poziomie regionalnych placówek specjalistycznych. Nowoczesny sprzęt jest ważny, ale przede wszystkim należy postawić na ludzi. Personel medyczny musi mieć poczucie, że jest najważniejszym ogniwem w łańcuchu realizowanych usług medycznych, a z usług szpitala mają być zadowoleni pacjenci. Mamy zamiar realizować programy „Powiatowy informator Praw Pacjenta”, „Nowa karetka – nowe życie”, „Nowoczesny i przyjazny szpital” oraz „Zacznij od profilaktyki” – mówił starosta.

Bez pomocy nie zostaną osoby starsze i niepełnosprawne. Dla nich także przygotowano programy, których realizacja ma im ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie. Starosta Marek Pławiak mówił również o współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami w celu zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom Sądecczyzny. Dodatkowo, wspólnie z wójtami i burmistrzami zostanie opracowana Karta Współpracy Samorządowej. Będzie też kontynuowana współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerami zewnętrznymi. – Te wyzwania maja oczywiście wymiar finansowy – dodał starosta Marek Pławiak. – Na realizację naszych zamierzeń chcemy pozyskać środki unijne. W projektach, w których będzie wymagany wkład własny, chcemy go pokryć z oszczędności, które będziemy gromadzić w ramach Funduszu Rozwojowego. Odnosząc się do uchwalonego przez radnych budżetu na 2015 rok, starosta dodał:Obecny budżet jest w zdecydowanej większości budżetem naszych poprzedników. To my musimy się do niego dopasować. To nie jest budżet naszych marzeń. W roku przyszłym będziemy dążyli do opracowania i wdrożenia budżetu celów i efektów, a docelowo – do opracowania budżetu zadaniowego.

 

źródło: Maria Olszowska- Zastępca dyrektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a