Polityka

Szkolili się z prawa miejscowego

Opublikowano: 11 września, 2022 o 11:18 am   /   przez   /   komentarze (0)

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego wzięli udział w szkoleniu Prawo miejscowe i ustrój jednostek samorządu terytorialnego zorganizowanym przez Rządowe Centrum Legislacji w dniach 8–9 września 2022 r. w Wysowej-Zdroju.

Akty prawa miejscowego to przepisy prawne skierowane do mieszkańców poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju wydawane przez radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa, wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewodę.


Uczestnikami szkolenia było ok. 80 samorządowców i pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego, wśród których byli m.in. starosta gorlicki Maria Gubała, wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Jan Morańda, burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, zastępca burmistrza Żabna Piotr Broda, wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek i wójt gminy Iwkowa Bogusław Kamiński.

W ramach szkolenia RCL zorganizowało również zajęcia z wiedzy o społeczeństwie w liceach powiatu gorlickiego: w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach, II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza, Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Wzięło w nich udział ponad 200 uczniów. Zajęcia dotyczyły procesu legislacyjnego oraz podstaw prawa pracy. Najaktywniejsi uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami.


W pierwszym dniu uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu pt. Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia aktów prawa miejscowego. Prezentacja dotyczyła konstytucyjnej roli i umiejscowienia aktów prawa miejscowego w systemie prawa. Wykład, o charakterze teoretycznym, dotyczył ponadto kwestii konstrukcji upoważnień do wydania aktów prawa miejscowego i był zobrazowany licznymi przykładami orzecznictwa administracyjnego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z podstawowymi zasadami opracowywania aktów prawa miejscowego wynikającymi z zasad techniki prawodawczej. Kolejnym tematem były kwestie opracowywania przepisów o charakterze przejściowym, dostosowującym i epizodycznym.
Samorządowcy mieli również możliwość wysłuchania kierownika Oddziału Nadzoru Prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wykład pt. Nadzór wojewody nad aktami prawa miejscowego spotkał się z dużym zainteresowaniem i wywołał dyskusję, w której uczestnicy jako przedstawiciele podmiotów uprawnionych do inicjowania i tworzenia aktów prawa miejscowego dzielili się swoimi doświadczeniami.

Drugi dzień szkolenia miał charakter warsztatowy. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach rozszerzających ich umiejętności dotyczące opracowywania tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Osoby biorące udział w konferencji wysłuchały również wykładu pt. Poprawność językowa w tekstach aktów prawa miejscowego oraz wykładu pt. Ocena aktu prawa miejscowego w zakresie spełniania wymogów materialnych, formalnych oraz redakcyjnych w kontekście rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a