Polityka

Szukają ambitnych przedsiębiorców

Opublikowano: 13 maja, 2015 o 1:52 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej – wyróżnienia, które ma promować najlepszych przedsiębiorców z naszego województwa. Premiowane są nie tylko zrealizowane inwestycje, ale także dokonania innowacyjne. Propozycje kandydatur mogą przekazywać przedsiębiorcy, instytucje oraz organizacje gospodarcze. Więcej szczegółów poniżej.

Już po raz piąty Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa zaprasza do zgłaszania kandydatów na laureatów Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015. Celem nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: mały, średni i duży przedsiębiorca.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”. Co więcej, laureaci zostają zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP.

Warunkiem kandydowania jest złożenie pisemnego i elektronicznego wniosku o przyznanie Nagrody według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2015” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 63 03 431.

O poprzednich edycjach Małopolskiej Nagrody Gospodarczej przeczytaj tutaj.

 

UMWM/Biuro prasowe

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"