Polityka

W piątek V Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego

Opublikowano: 24 lutego, 2015 o 10:56 am   /   przez   /   komentarze (0)

W piątek (27 luty) o godzinie 13:00 odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o gospodarowaniu mieniem Powiatu Nowosądeckiego.
 7. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu: SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju, SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
 8. Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” za okres 2012-2013 r.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej 412.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015-2017.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2015 r.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2015 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.
 15. Oświadczenia, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a