Polityka

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo ogłosiło plan

Opublikowano: Luty 4, 2019 o 8:21 am   /   przez   /   komentarze (0)

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest realizacją zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Fundusz będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej, odprowadzanej przez osoby, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln złotych. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku.

Ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Zapisy nowej ustawy nakładają na ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego obowiązek opracowania rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019. Minister Elżbieta Rafalska w czwartek ogłosiła jego przyjęcie.

Resortowi rodziny zależy m.in. na dostosowaniu mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tworzeniu dedykowanych usług, czy zapewnieniu opiekunom tzw. opieki wytchnieniowej.

Opieka, mieszkania, dedykowane świadczenia

Ta ostatnia propozycja znalazła się w pakiecie trzech programów, których wspólnym celem jest zapewnienie odpowiednich usług opiekuńczych (dla opiekunów i osób z niepełnosprawnościami). Programy z tego pakietu mają wpłynąć m.in. na rozszerzenie przez gminy oferty usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych.

Również trzy programy wchodzą w skład pakietu „Mój dom”, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych osobom z niepełnosprawnościami. Resort opracował program tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kolejny program dotyczy likwidacji barier w budynkach wielorodzinnych – dofinansowana ma być m.in. budowa podjazdów, pochylni czy zakładanie wind. Trzecim elementem ma być program dopłat do najmu mieszkań oraz dofinansowanie kosztów ich dostosowania (i wyposażenia) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W przyjętym rocznym planie działania znalazł się jeszcze program osobistego asystenta, który zakłada wprowadzenie usługi ukierunkowanej na umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia. Finansowane będzie również dostosowanie stron i aplikacji internetowych o potrzeb osób niepełnosprawnych i wsparcie ich w dostępie do usług szybkiego internetu.

Pakiet programów uzupełniają propozycje resortów zdrowia i środowiska. W pierwszym przypadku chodzi o dedykowane specjalne świadczenia medyczne (z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych) Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kolei Ministerstwo Środowiska chce dostosować parki narodowe do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem realizacji każdego z programów będzie nabór wniosków.

W 2019 roku przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oszacowano na 647 mln zł.

Ogłoszenie o planie wsparcia na 2019 rok
MPiPS

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a