Polityka, Z ostatniej chwili

Wsparcie dla poszkodowanych musi być szybkie i wszechstronne

Opublikowano: Sierpień 20, 2017 o 8:48 am   /   przez   /   komentarze (0)

– Konieczne jest udzielenie wszystkim poszkodowanym przez nawałnice kompletnej i szybkiej pomocy i wsparcia – mówiła minister Elżbieta Rafalska. – Rodziny, które nierzadko utraciły cały dobytek, nie powinny pozostać osamotnione.

W ocenie minister Rafalskiej mamy już za sobą etap zagrożenia życia, obecnie są usuwane szkody i szacowane straty, a przed nami odbudowa zniszczonych domów. – Wystąpiliśmy do władz lokalnych o dobrą współpracę i podjęcie działań, wspierających rodziny – powiedziała minister.

Wśród niezbędnych działań znajduje się mi.in. opieka nad dziećmi, których rodzice są zajęci usuwaniem zniszczeń i zwiększenie zakresu usług opiekuńczych dla starszych lub niesamodzielnych osób – mogą one zostać czasowo umieszczone w ośrodkach wsparcia.

– Bardzo ważne jest udzielanie pomocy psychologicznej i zapewnienie dostępu do informacji, z jakich form wsparcia mogą skorzystać potrzebujący – podkreśliła minister Rafalska.

Do pomocy włączyły się także Ochotnicze Hufce Pracy, które dysponują sprzętem ciężkim i operatorami oraz bazami noclegowymi. Oferują także bezpłatnie miejsca noclegowe i wyżywienie. Gminy mogą ubiegać się o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na wsparcie w formie m.in. robót publicznych czy prac społecznie użytecznych, jeśli będą one związane z usuwaniem skutków nawałnic.

– Zwróciliśmy się także z prośbą do samorządów, o ułatwianie, na przykład przez organizację mobilnych punktów, składania wniosków o świadczenie z Programu „Rodzina 500 plus” – mówiła  minister. Przypomniała także, że jeszcze w sierpniu ruszają dostawy pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska zapewniła, że pieniądze na wypłacanie dodatkowych zasiłków okresowych w wysokości 6 tys. zł są już na kontach wszystkich samorządów. Do poszkodowanych województw trafi jeszcze w tym miesiącu 500 ton żywności. Od początku roku szkolnego będzie także możliwość wydawania dodatkowych posiłków w ramach dożywiania – dyrektorzy szkół mogą zakwalifikować do tego do 20 proc. dzieci bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

– W szczególnie trudnej sytuacji są osoby niepełnosprawne, starsze, chore lub niesamodzielne. – Chcemy, by dostały one dodatkowe wsparcie ze środków PFRON – zadeklarowała prezes zarządu Funduszu Dorota Habich. Będzie temu służył specjalny program.

MPiPS

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Komentarz
Nick

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a