Polityka, Z ostatniej chwili

Za nami Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Opublikowano: 23 stycznia, 2021 o 10:31 am   /   przez   /   komentarze (0)

22 stycznia odbyło się kolejne, tradycyjne już Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W spotkaniu online wziął udział wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Rozmawiano m.in. o założeniach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027, okresie przejściowym w PROW 2021-2022 i Krajowym Planie Strategicznym 2023-2027. Obszarom tym poświęcona była prezentacja, którą przedstawił Roman Wcisło, z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Stałym uczestnikiem samorządowych, eksperckich spotkań w ramach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski jest wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Bardzo się cieszę otrzymując zaproszenie na Forum i mogę skontaktować się także w taki sposób z samorządowcami, wójtami, burmistrzami, prezydentami miast w naszym województwie

– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.  

Przygotowujemy się do nowej perspektywy środków europejskich na lata 2021 – 2027. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że we wtorek 26 stycznia Województwo Małopolskie będzie konsultować umowę partnerstwa z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Zachęcam Państwa do udziału w tych konsultacjach w sposób elektroniczny

– powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

W programie dzisiejszego zdalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski znalazło się również wystąpienie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, poświęcone m.in. aktualnej sytuacji związanej z pandemią. Wybrane aspekty ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach omówił natomiast prawnik Maciej Kiełbus, specjalista w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 168 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach. Głównym celem Forum jest prezentowanie opinii jego członków w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Komentarze

Partnerzy

gniazdo
herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a