Polityka

Złote Godło QI dla UMWM

Opublikowano: Listopad 28, 2019 o 8:05 am   /   przez   /   komentarze (0)
We wtorek, 26 listopada w Katowicach podczas uroczystej gali, odbywającej się w ramach Europejskiego Forum Biznesu, Sekretarz Województwa Małopolskiego Wojciech Piech, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, odebrał przyznany Urzędowi medal QI 2019.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego został laureatem XIII edycji Konkursu Najwyższa Jakość Quality International. Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu Urzędowi Marszałkowskiemu Złotego Godła QI. To prestiżowe wyróżnienie urząd otrzymał za wdrożony w organizacji Zintegrowany System Zarządzania.

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International to największy konkurs jakościowy w Polsce upowszechniający model zarządzanie jakością zarówno wśród przedsiębiorców jak i organizacji związanych z administracją publiczną. Konkurs promuje firmy i organizacje, które reprezentują wysokie standardy działania, gwarantujące konsumentom i klientom produkty oraz usługi na najwyższym poziomie. Konkurs, organizowany przez redakcję Forum Biznesu, odbywa się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Poleskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Zdobycie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Złotego Godła Najwyższa Jakość Quality International (wraz z certyfikatem oraz prawem do korzystania z międzynarodowego znaku QI 2019) stanowi potwierdzenie stosowania przez organizację najwyższych standardów zarządzania. Jest to również czytelny przekaz dla naszych klientów i kontrahentów o wprowadzonej w urzędzie polityce jakości, co ma wpływ na pozytywny wizerunek organizacji.

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ma już 15 lat. Pierwszy audyt certyfikujący wdrożenie normy ISO 9001 niezależni audytorzy przeprowadzili w urzędzie w 2004 roku. Od tego czasu urząd nieprzerwanie posiada certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej, rozpoznawalny na całym świecie zarówno w sektorze publicznym, jak i w biznesie. Wyniki corocznych audytów zewnętrznych potwierdzają, że urząd znajduje się w gronie nowoczesnych organizacji posiadających wysokie standardy zarządzania. Oznacza to, że wśród priorytetów działania urzędu są się m.in.: prowadzenie ciągłego doskonalenia, zabezpieczenie zasobów niezbędnych dla rozwoju ZSZ, identyfikacja oraz spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów urzędu, a także zarządzenie ryzykiem i szansą w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów.

Więcej o Zintegrowanym Systemie Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a