Spacerownik

SPACEROWNIK: Kościół św. Elżbiety Węgierskiej

Opublikowano: 5 kwietnia, 2021 o 8:11 am   /   przez   /   komentarze (0)

Starosądecka fara stoi na początku ul. Mickiewicza. Ten najstarszy kościół w mieście pochodzi z XIV w. W późniejszych latach przechodził liczne remonty i przebudowy (powstała m.in. barokowa wieża), ale w większości zachował pierwotny, gotycki charakter. Plac świątynny góruje nieco nad ulicą. Powstał na dawnym cmentarzu parafialnym. Wokół biegnie wysoki mur ze stacjami Drogi Krzyżowej, do których obrazy namalował wybitny miejscowy artysta Czesław Lenczowski.

Fasadę kościoła zdobi m.in. XIX-wieczny ołtarz wotywny ufundowany z tablicą pamiątkową przez parafian na 200-lecie odsieczy wiedeńskiej. Barokowy wystrój wnętrza uderza przepychem. Szczególnym kultem cieszy się ponad 300-letnia figura Chrystusa przy słupie. Rzeźba powstała na przełomie XVII/XVIII w. Zdobi lewą kaplicę. Legenda głosi, że przyniosła ją wezbrana woda Dunajca. Za każdym razem, gdy próbowano ją przenieść w inne miejsce, zrywała się burza lub silny wiatr. W kościelnej wieży w 1869 r. odkryto puszkę z dokumentami, które opisują kometę widoczną przez kilka miesięcy w 1812 r. Mieszkańcy sądzili, że gwiazda z ogonem sprowadziła rok później różne klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi.

Kościół sąsiaduje z dawną szkołą parafialną. Obecnie w XIX-wiecznym budynku z wieżyczką-sygnaturką mieści się Szkoła Muzyczna.Tablice pamiątkowe przy wejściu wymieniają wśród jej wychowanków m.in. uczestników powstań – listopadowego, chochołowskiego i styczniowego, etnografa Seweryna Udzielę oraz prof. Henryka Barycza.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a