Sport, Z ostatniej chwili

Małopolska na sportowo. Dotacje przyznane

Opublikowano: 6 kwietnia, 2021 o 9:15 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach projektu „Małopolska na Sportowo”. Wybrano 134 oferty, które zostaną dofinansowane kwotą ponad 2 mln zł. Wśród organizacji, które otrzymały dofinansowanie jest fundacja „Ja też mam marzenia” Tomasza Popieli, która organizuje Międzynarodowy Turniej Sokolika w Starym Sączu.

Zarząd Województwa Małopolskiego, wspierając upowszechnianie kultury fizycznej oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, przyjął do realizacji w ramach konkursu „Małopolska na Sportowo” 134 oferty. Udzielamy na ten cel dotacji w łącznej wysokości 2 150 000 zł. Sport, odpowiednia aktywność fizyczna jest ważną częścią życia. Pamiętajmy o tym w czasie, gdy wiele naszych zainteresowań i obowiązków ogniskuje się m.in. wokół komputera i prac wykonywanych zdalnie

– mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Łącznie do konkursu zgłoszono 325 ofert. 283 oferty spełniły wymagania oceny formalnej. Zgodnie z regulaminem realizacja przedstawionych zadań rozpoczynać się ma nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2021 roku. W ramach konkursu dofinansowane zostaną zadania polegające na organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych, promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu, jak również przedsięwzięcia służące upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim, wśród osób z niepełnosprawnościami (dotyczy organizacji imprez sportowych).

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a