Sport

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu

Opublikowano: 30 grudnia, 2014 o 9:22 am   /   przez   /   komentarze (0)

Powiat Nowosądecki ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wspierane będą działania w zakresie:

– uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych.

– przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu poprzez organizację imprez sportowych o charakterze masowym.

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji wynosi 48 000 zł ( z czego 40 ooo w trybie otwartych konkursów i 8 000 w trybie małych grantów).

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie.

W konkursie nie mogą brać udział podmioty będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 5 stycznia (włącznie) do godziny 15:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę http://www.bip.powiat.nowy-sacz.pl/programy_granty_konkursy/art76.html gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje o konkursie.

 

źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

fot.www.turniejsokolikastarysacz.pl

 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"