Sport

Sportowcy i trenerzy z szansą na nagrodę

Opublikowano: Wrzesień 12, 2019 o 6:44 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zawodnicy i trenerzy mogą otrzymać nagrodę finansową starosty nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Warunkiem jest złożenie wniosku do 30 września 2019 r.

Nagrody mogą być przyznawane: zawodnikom z terenu Powiatu Nowosądeckiego którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Wnioski o nagrody i wyróżnienia mogą składać: jednostki realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, związki sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej, organy jednostek samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, inne podmioty.

Wzory wniosków są dostępne w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pok. 313.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a