Sport, Z ostatniej chwili

Wracają Biegi Niepodległościowe. Zaproszenie

Opublikowano: 5 listopada, 2023 o 10:52 am   /   przez   /   komentarze (0)

10 listopada na Starosądeckich Błoniach po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią, znów spotkają się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu nowosądeckiego, aby w duchu sportowej rywalizacji uczcić 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Organizatorami XIX Niepodległościowych Biegów Przełajowych jest Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” we współpracy z Urzędem Miejskim w Starym Sączu i Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania.

Poniżej regulamin.

Regulamin XIX Niepodległościowego Biegu Przełajowego o Puchar Burmistrza Miasta Starego Sącza

Organizator:

 • Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła”.

Partnerzy:

 • Urząd Miejski w Starym Sączu,
 • Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.

Termin i miejsce zawodów:

 • 10XI 2023r. (piątek) godz. 930 – odprawa kierowników ekip.
 • 10XI 2023r. godz. 1000 – otwarcie zawodów.
 • Błonia Starosądeckie u stóp Ołtarza Papieskiego w Starym Sączu.

Cel zawodów:

 • Upamiętnienie 105 rocznicy odzyskania niepodległości.
 • Popularyzacja lekkoatletyki.
 • Współzawodnictwo.
 • Kształtowanie postaw.

Konkurencje:

 • Bieg niepodległościowy:

Trasy biegu: wokół Ołtarza Papieskiego. Z dokładnym opisem tras biegowych kierownicy ekip zostaną zapoznani na odprawie, która odbędzie się w dniu zawodów o godz. 930.

I grupa: szkoły podstawowe klasy IV – VI:

na dystansie 1000m dziewcząt i chłopców

II grupa: szkoły podstawowe klasy VII – VIII:

na dystansie: dziewczęta -1000m

chłopcy – 1500m

III grupa: szkoły ponadpodstawowe

na dystansie: dziewczęta – 1000m

chłopcy – 1500m

IV grupa open reprezentacja Gniazda, dystans 1000m

Zasady udziału w Biegu Niepodległościowym:

W każdej kategorii biegowej szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów. Zawody biegowe mają charakter rywalizacji indywidualnej i zespołowej.

Zwycięzcą rywalizacji zespołowej w poszczególnych kategoriach będzie szkoła, która zgromadzi największą liczbę punktów w biegach.

Będzie to suma uzyskanych punktów w rywalizacji indywidualnej dziewcząt i chłopców wg następującej zasady:

1 miejsce – 21 pkt

2 miejsce – 19pkt

3 miejsce – 18 pkt

. .

20 miejsce – 1 pkt

W szkołach podstawowych sumowane będą wg powyższej zasady dwie kategorie wiekowe

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby pkt wygrywa szkoła, której zawodnik będzie na wyższym miejscu w klasyfikacji biegu.

3. W celu sprawniejszego przebiegu zawodów, prosimy o przygotowanie dla zawodników kartek z ich imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły (bieg będzie na tzw. „gwoździa”)

Nagrody:

Główną nagrodą w rywalizacji zespołowej Biegu Niepodległościowego jest “Puchar Burmistrza Starego Sącza” , który zostanie wręczony w dwóch kategoriach:

I kategoria – szkoły podstawowe

II kategoria – szkoły ponadpodstawowe

Zwycięzcy otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w trzech kategoriach:

I kategoria – szkoły podstawowe klasy IV – VI

II kategoria – szkoły podstawowe klasy VI – VIII

III kategoria – szkoły ponadpodstawowe

IV Gniazdo

Wszystkich uczestników zawodów organizator zaprasza na tradycyjną grochówkę.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać. na adres Szkoły Podstawowej w Barcicach telefonicznie lub faxem 018 4466660 w terminie do 07. 11. 2023r

Bardzo prosimy o podanie w terminie ilościowego zgłoszenia.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa zawodów.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"