Tag: Rada Miejska

Pijemy rdzę -apelowała Radna Trzebuniak i Sołtys Weber

Opublikowano: 24 marca, 2015 o 7:29 am   /   Wydarzenia

Na wczorajszym V Posiedzeniu Rady Miejskiej jednym z tematów obrad była informacja nt. zakończenia inwestycji pt. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” prowadzonej przez Spółkę Sądeckie Wodociągi. Dlatego też na Sesji obecni byli: Prezes Sądeckich Wodociągów Janusz Adamek oraz Wiceprezes Krzysztof Głuc. Korzystając z obecności Prezesów Radna […]

1 komentarz czytaj więcej

V Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

Opublikowano: 23 marca, 2015 o 12:26 pm   /   Info z urzędu

Dzisiaj 23 marca o godzinie 13:00 odbędzie się V Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu.

2 komentarze czytaj więcej

Uchwały podjęte podczas IV Sesji Rady Miejskiej

Opublikowano: 18 lutego, 2015 o 6:43 am   /   Info z urzędu

Rada Miejska w Starym Sączu podaje do publicznej wiadomości, że na IV Posiedzeniu Rady w dniu 9 lutego 2015 roku zostały podjęte uchwały w sprawie: 1. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2015 -2035 2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 -2020 3. wyrażenia opinii do […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Agresywni Romowie i żebraki – apeluje Radny

Opublikowano: 10 lutego, 2015 o 2:16 pm   /   Wydarzenia

Wczoraj na IV Posiedzeniu Rady Miejskiej w Starym Sączu radny Grzegorz Faron zwrócił uwagę na problem żebrzących Romów i „pospolitych pijaczków” na starosądeckim Rynku. – Chodzi o żebrzące Cyganki – mówił Radny podczas Sesji. Była już w tej sprawie interwencja na Policji. Nie wiem jak te Cyganki się o tym dowiedziały, ale straszyły przechodniów. Niektóre z […]

15 komentarzy czytaj więcej

Interpelacje Radnych, Sołtysów i Przewodniczących na IV Posiedzeniu Rady Miejskiej

Opublikowano: 10 lutego, 2015 o 10:55 am   /   Polityka

Podczas IV Posiedzenia Rady Miejskiej w Starym Sączu Radni, Sołtysi oraz Przewodniczący Osiedli zasypali Burmistrza zapytaniami i interpelacjami. Zgodnie ze Statutem Radni mogą składać interpelacje i zapytania w sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców. Interpelacja dotyczy spraw istotnych i obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska. W jakich sprawach interweniowali? Padały pytania o remonty […]

1 komentarz czytaj więcej

Burmistrz obiecał…a więc inwestycje w 2015 roku?!

Opublikowano: 9 lutego, 2015 o 9:22 pm   /   Polityka

Podczas IV Posiedzenia Rady Miejskiej wysłuchaliśmy sprawozdania Burmistrza Jacka Lelka, który przedstawił zadania i inwestycje, które będą realizowane w 2015 roku. Gmina pozyskała 8 231 000 złotych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Województwa Małopolskiego. Realizowane będą następujące inwestycje, zadania, projekty: Odbudowa drogi […]

4 komentarze czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a