Wydarzenia, Z ostatniej chwili

20 lat Powiatu Nowosądeckiego!

Opublikowano: 10 października, 2018 o 7:24 am   /   przez   /   komentarze (0)

Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego rozpoczęła obchody 20-lecia Powiatu Nowosądeckiego. Po nabożeństwie, radni pięciu kadencji i zaproszeni goście spotkali się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie odbyła się dalsza część jubileuszu.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch przypomniał początki tworzenia się powiatów i trudnych decyzji podejmowanych 20 lat temu. Podsumował też minione piąć kadencji.

W pierwszej kadencji (lata 1998-2002) Rada Powiatu Nowosądeckiego liczyła 60 radnych, później zmniejszono tę liczbę o ponad połowę – mówił przewodniczący RPN Zygmunt Paruch. – Od 2002 roku jest więc 29 radnych. W ciągu pięciu kadencji w wyborach samorządowych mieszkańcy Sądecczyzny wybierali łącznie 176 radnych powiatowych. Cztery osoby pełnią funkcję radnych już piątą kadencję, ośmiu radnych było wybieranych przez mieszkańców na cztery kadencje, 10 radnych wybierano do Rady Powiatu Nowosądeckiego na trzy kadencje, zaś 16 osób wykonywało mandat radnego drugą kadencję. Łącznie w ławach Rady Powiatu Nowosądeckiego w czasie pięciu kadencji zasiadały 102 osoby. Rada Powiatu Nowosądeckiego obradowała na 193 sesjach, podjęła 1936 uchwał, a radni złożyli 1517 interpelacji.

Starosta nowosądecki Marek Pławiak przedstawił najważniejsze inwestycje i osiągnięcia tej kadencji. W zakresie ochrony zdrowia była to: rozbudowa Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju, co pozwoliło na stworzenie oddziału pediatrii, intensywnej terapii, bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni; powstanie nowej podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Piwnicznej-Zdroju oraz pozyskanie dwóch karetek dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

W zakresie edukacji była to między innymi budowa nowej siedziby dla Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, termomodernizacja i remonty budynków szkół i placówek, a także otwarcie nowoczesnych warsztatów w Zespole Szkół w Grybowie – mówił starosta Marek Pławiak. – Znalazły się tam świetnie wyposażone pracownie: gastronomiczna, mechaniczna oraz mechatroniki samochodowej. Ale to nie wszystko. Przenieśliśmy w nowe miejsce Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu przystosowując pomieszczenia do potrzeb dzieci i młodzieży. Podjęliśmy też decyzję o remontach i modernizacji kilku kotłowni w szkołach prowadzonych przez Powiat i wybudowaliśmy parking przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju.

W zakresie pomocy społecznej: został rozbudowany Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej, w ramach którego działają trzy pracownie (poligraficzno-fotograficzna, hodowlana, ogrodnicza). ZAZ zatrudnia 28 osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano też budynki Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, co znacznie poprawiło komfort życia pensjonariuszy.

Aby poprawić warunki lokalowe w naszym urzędzie i jakość obsługi klientów, pozyskaliśmy budynek przy ulicy Kościuszki w Nowym Sączu na potrzeby Wydziału Rozwoju i Zespołu do spraw Gospodarki Nieruchomościami – mówił starosta Marek Pławiak. – Został też podzielony Wydział Geodezji i Budownictwa na Wydział Geodezji, Wydział Budownictwa oraz Zespół do spraw Gospodarki Nieruchomościami. Zlikwidowaliśmy też Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich i utworzyliśmy Wydział Rozwoju w Starostwie.

Zarząd i Rada Powiatu przeznaczyła sporo środków na remonty dróg i budowę chodników. Jedną z największych inwestycji drogowych była niewątpliwie budowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Jej otwarcia dokonano 10 lutego 2016 r.

W latach 2015-2018 wydatki drogowe zamknęły się kwotą niemal 151 milionów złotych! – dodał starosta Marek Pławiak. – W tym okresie wyremontowaliśmy i odbudowaliśmy ponad 50 kilometrów dróg i niemal tyle samo chodników. Innowacją, którą wprowadziliśmy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego było malowanie białych linii oznaczających krawędź boczną dróg powiatowych. Zdecydowanie poprawiło to bezpieczeństwo jazdy.

Sesja była też okazją do podziękowań.

Dobiega końca V kadencja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Były to cztery wyjątkowe lata dla Sądecczyzny, której nowe kierunki i możliwości rozwoju wytaczaliśmy razem – mówił starosta Marek Pławiak. – Jesteśmy przekonani, że wiele przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz naszego powiatu było możliwych do przeprowadzenia dzięki wsparciu i dobrej współpracy wielu życzliwych osób. Pragnę przekazać wyrazy głębokiej wdzięczności wszystkim, którzy wspierali samorząd powiatowy w tym czasie. Dziękując za współpracę, proszę o przyjęcie życzeń wielu sukcesów zawodowych, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Uroczystość uświetnił prelekcja dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Mikołaj Wild – sekretarz stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, Piotr Naimski – sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, posłowie – Andrzej Czerwiński, Jan Duda i Wiesław Janczyk, radni Sejmiku WM – Stanisław Pasoń i Witold Kozłowski, Jerzy Gwiżdż – zastępca prezydenta Nowego Sącza, Tomasz Cisoń – wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Nie zabrakło oczywiście Jana Golonki – starosty piastującego ten urząd przez cztery kadencje, radnych pięciu kadencji, obecnego Zarządu Powiatu na czele ze starostą Markiem Pławiakiem, wicestarostą Antonim Koszykiem i członkami Zarządu – Franciszkiem Kantorem i Marianem Rybą. Byli także komendanci: Miejskiej Komendy Policji – insp. Jarosław Tokarczyk, Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Waldemar Kuźma wraz z zastępcą st. bryg. Pawłem Motyką, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – płk. Stanisławem Laciugą.

Fot. Maria Olszowska/Starostwo Powiatowe

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"