Wydarzenia, Z ostatniej chwili

25 laptopów dla uczniów szkół powiatowych

Opublikowano: 21 maja, 2021 o 6:17 am   /   przez   /   komentarze (0)

25 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym i akcesoriami trafiło do pięciu szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Sprzęt został przekazany dyrektorom szkół przez starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego.

Komputery – każda szkoła otrzyma pięć – pojadą dzisiaj do Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu, Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju, Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie oraz Zespołu Szkół w Marcinkowicach. 

Zakup komputerów to odpowiedź na wyzwania, przed jakimi stanęła oświata w związku z zagrożeniem i skutkami covid-19 – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Sprzęt trafi do uczniów, nie posiadających laptopów ani komputerów stacjonarnych i ułatwi im naukę zdalną.


Laptopy zostały kupione ze środków pochodzących z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1. Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 74 661 zł, a projekt grantowy jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Iwona Mrozowska-Struk i dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"